٠٦:٠٠ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي نشريات ادواری


دو فصلنامه پژوهشهاي ميان رشته‌اي قرآن كريم منتشر شد

                     

دوفصلنامه تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم از سوي سازمان فعاليت‌هاي قرآني دانشجويان كشور منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي، در شماره جديد اين دوفصلنامه مقالاتي با عناوين «نقدي بر مقاله «قرآن كريم و مهندسي اجتماعي» ، «زمينه‌هاي حقوق تجارت الكترونيك در قرآن و سنت» ، «انسجام اجتماعي از منظر قرآن كريم» ، «واكاوي مؤلفه هاي روايي داستان هاي قرآن كريم» و «بينامتني قرآني در مقامات ناصيف يازجي»  منتشر شده است.

براساس اين گزارش، «بررسي ارتباط انسان با طبيعت از منظر معادشناسي در قرآن كريم»، «بينامتني اشعار عبدالوهاب البياتي با قرآن كريم» و « رابطه قرآن با روايات» از ديگر مقالات منتشر شده در دوفصلنامه پژوهشهاي ميان رشته‌اي قرآن كريم است .

 

٠٩:٥٣ ٢٠/٠٦/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد