٠٦:٣٢ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي نشريات ادواری
فصلنامه مطالعات شهر ايراني - اسلامي منتشر شد

 پنجمين شماره فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات شهر ايراني - اسلامي از سوي پژوهشكده فرهنگ هنر جهاددانشگاهي منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي، در شماره جديد اين فصلنامه مقالاتي با عناوين « تحولات كالبدي بازار سنتي در شهرهاي ايران»، « بررسي شاخص هاي موثر در شكل گيري تعادل در معماري مسلمانان»، « بررسي و تحليل طرح هاي كاربندي به كار رفته در تيمچه‌هاي بازار تبريز»، «بازشناخت چگونگي شكل گيري گنبد اورچين» و« درآمدي بر اثرات اصالت بخشي بافت هاي فرسوده شهر تهران» منتشر شده است.

براساس اين گزارش، « بازآفريني پايداري با تاكيد بر نقش طبيعت در ساختار كالبدي شهرهاي ايراني - اسلامي» ،«بازشناسي مفاهيم معنوي «سكونت» در مسكن سنتي اقليم كويري» و « شخصيت شناسي شهر اسلامي؛ با تاكيد بر ابعاد كالبدي شهر اسلامي»  از ديگر مقالات منتشر شده در فصلنامه پژوهشنامه هنرهاي ديداري است .

 

١٣:٥٦ ٢٠/٠٦/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد