٠٦:٣٧ ١٤/٠٧/١٤٠١
پژوهشي
رييس وجمعي از مديران جهاد دانشگاهي در كميسيون بهداشت، درمان مجلس حضور يافتند

  رييس و جمعي از مديران جهاد دانشگاهي در كميسيون بهداشت و درمان مجلس حضور يافتند و به ارائه گزارشي از فعاليت هاي اين نهاد پرداختند.

به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي، رييس ، معاونين و جمعي از مديران جهاد دانشگاهي صبح روز سه شنبه 4 مهر ماه با حضور در كميسيون بهداشت، درمان مجلس شوراي اسلامي به ارائه گزارش از فعاليت هاي اين نهاد در حوزه هاي مختلف به ويژه پزشكي پرداختند.

براين اساس، دكتر محمدحسين يادگاري رييس جهاد دانشگاهي ضمن ارائه گزارشي از فعاليت ها و دستاوردهاي جهاد دانشگاهي در حوزه هاي پژوهشي ، آموزشي، فرهنگي و اشتغال خاطرنشان كرد: در اين نهاد انقلابي تلاش مي كنيم بتوانيم نيازهاي جامعه را در حوزه هاي مختلف برطرف كنيم.

وي همچنين به برخي از دستاوردها و فعاليت هاي شاخص در حوزه پزشكي اشاره كرد و افزود: پژوهشگاه رويان، ابن سينا و جهاد دانشگاهي واحدهاي علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران و بسياري ديگر از مراكز وابسته به اين نهاد علمي تاكنون دستاوردهاي بين المللي و تاثيرگذاري در زمينه پزشكي داشتند.

در ادامه اين جلسه، دكتر گورابي رييس پژوهشگاه رويان، دكتر شاهزاده فاضلي رييس مركز ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران ، دكتر بختو رييس جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران و دكتر ايماني خوشخو معاون آموزشي اين نهاد به ارائه گزارش پرداختند.

اعضاي كميسيون بهداشت ضمن تقدير و استقبال از فعاليت هاي جهاد دانشگاهي بر مساعدت و همكاري با اين مجموعه تاكيد كردند و خواستار توسعه فعاليت هاي جهاد دانشگاهي در حوزه پزشكي و سلامت شدند .

گفتني است قرار است اين اعضا در آينده نزديك از دستاوردهاي پزشكي جهاد دانشگاهي بازديد كنند.

 

١٦:٣٥ ٠٤/٠٧/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد