٠٦:٣٤ ١٤/٠٧/١٤٠١
پژوهشي
کسب رتبه نخست گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در بین جهادهای دانشگاهی سراسر کشور
گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاددانشگاهی خراسان رضوی برای دومین سال پیاپی رتبه نخست کشوری در حوزه علوم انسانی جهادهای دانشگاهی سراسر کشور را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی، دکتر حامد بخشی مدیر گروه پژوهشی علوم اجتماعی این واحد، با اعلام این مطلب گفت: در ارزیابی سالانه گروه‌های پژوهشی علوم انسانی جهاددانشگاهی و بر اساس آئین‌نامه محقق، گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در بین 22 گروه تخصصی در حوزه علوم انسانی در عملکرد سال90 در مجموع امتیاز 63/780 را کسب کرد. این در حالیست‌که میانگین امتیازات دیگر گروه‌های تخصصی علوم انسانی 355 بوده است که گروه علوم اجتماعی جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی با اختلاف 2/2 برابری موفق به کسب رتبه نخست شده است. وی خاطرنشان کرد: گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در سال گذشته اجرای تعداد 14 طرح پژوهشی، ارائه 16 مقاله در همایش‌ها و مجلات علمی- پژوهشی، چاپ دو کتاب در حوزه علوم اجتماعی، کسب دو رتبه ممتاز در همایش‌ها و مجلات پژوهشی و مشاوره و راهنمایی برای تعداد 4 پایان نامه کارشناسی ارشد در حوزه علوم اجتماعی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
٠٩:٥٣ ٠٥/٠٧/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد