١٥:٠٢ ٠٥/٠١/١٤٠٢
اشتغال
عضویت رئیس مرکز آموزش علمی- کاربردی جهاددانشگاهی شعبه اصفهان در کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی- کاربردی

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه جامع کاربردی واحد استان اصفهان، مهندس ذبیح اله قجاوند رئیس مرکز آموزش علمی- کاربردی جهاددانشگاهی شعبه اصفهان به عضویت کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی- کاربردی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان ، در این حکم، دکتر شریعتی سرپرست دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استان اصفهان با اشاره مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند علمی و اجرایی مهندس قجاوند، نامبرده را به عنوان عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی- کاربردی تعیین نموده است.

١٣:٤٢ ٠٩/٠٧/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد