١٦:٣٣ ٠٥/٠١/١٤٠٢
اشتغال

اعضاي شوراي مركزي سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان منصوب شدند
طي حكمي از سوي دكتر محمدحسين يادگاري رييس جهاد دانشگاهي ، اعضاي شوراي مركزي سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان وابسته به جهاد دانشگاهي منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي، براساس اين حكم آقايان عليرضا محجوب نماينده مجلس شوراي اسلامي، مهندس محمد رحمتي مشاور رييس جهاد دانشگاهي و دكتر جواد سخدري مدير شعبه مشهد سازمان همياري اشتغال براي مدت سه سال به عنوان اعضاي شوراي مركزي اين سازمان منصوب شدند.١٤:٠٠ ٠٩/٠٧/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد