٠٧:٠٦ ٢٩/٠٥/١٤٠١
پژوهشي
رئیس جهاد دانشگاهی واحد چهارمحال وبختیاری به سمت دبیر ستاد گیاهان داروئی استان منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس ستاد گیاهان داروئی استان چهارمحال وبختیاری ، رئیس جهاد دانشگاهی واحد چهارمحال وبختیاری ، به سمت دبیر ستاد گیاهان داروئی استان چهارمحال وبختیاری منصوب شد .

 به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي واحد چهار محال و بختياري : طی احکام جداگانه ازسوی "یزدان جلالی ، معاون سیاسی امنیتی استانداری و رئیس ستاد گیاهان داروئی استان" مهندس عبدالله تقی پور رئیس جهاد دانشگاهی واحد چهارمحال وبختیاری،به سمت دبیر ستاد و مهندس هادی بابااحمدی مدیر پژوهشی واحد به سمت مسئول دبیر خانه ستاد گیاهان داروئی استان چهارمحال وبختیاری منصوب گردیدند .

٠٩:٥٠ ١٢/٠٧/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد