٠٧:٢٦ ٢٩/٠٥/١٤٠١
پژوهشي
ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان دومين دوره دکتري پژوهش محور در پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي

ثبت‌نام از پذيرفته‌شدگان دومين دوره دکتري پژوهش محور در پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي انجام شد.

به گزارش روابط عمومي پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهي فرايند ثبت‌نام و پذيرش پذيرفته‌شدگان در آزمون ورودي دوره دکتري پژوهش محور اين پژوهشکده مطابق با برنامه پيشنهادي سازمان سنجش آموزش کشور در روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم شهريور ماه جاري در دو رشته مهندسي فناوري اطلاعات و مهندسي برق/ مخابرات (گرايش سيستم) انجام شد.

قابل ذکر است پذيرفته شدگان مطابق با سرفصل‌هاي آموزشي وپژوهشي  وزارت علوم تحقيقات وفناوري در اين پژوهشکده ادامه تحصيل خواهند داد.

٠٩:٣٥ ١٢/٠٧/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد