٠٧:٣٨ ٢٩/٠٥/١٤٠١
پژوهشي
تدوين دستورالعمل آزمايشگاهي دفع سيانور، آرسنيك و مواد گوگردي با تلاش محققان جهاد دانشگاهي
دستورالعمل دفع آرسنيك، سيانور و مواد گوگردي براي آزمايشگاه‌ها و واحدهاي فرآوري مواد معدني از سوي جهاد دانشگاه واحد اميركبير تدوين شد.

مهندس عبدالله سميعي، مدير گروه معدن و محيط زيست معدني اين واحد در گفت‌وگو با خبرنگار فناوري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ضرورت تدوين اين دستورالعمل توضيح داد: اين مواد شيميايي در اثر نفوذ به منابع آبي زيرزميني باعث آلودگي آنها مي‌شود كه استفاده از آن براي زندگي و سلامت جانداران بسيار زيانبار است.

وي ادامه داد: آرسنيك و تركيبات سمي آن در صورت تماس با انسان و يا مصرف از سوي وي، بيماري‌هاي بسياري ايجاد مي‌كنند كه متأسفانه اين ماده در كشور پراكندگي طبيعي دارد و برخورد آبهاي زيرزميني با آنها موجب آلودگي خود به خودي اين منابع مي‌شود. موضوع ايجاد بيماري‌هاي خطرناك و مرگ و مير همچنين براي مواد سيانيدي و سولفيدي صدق مي‌كند.

به گفته وي «استحصال و پرعيارسازي مواد معدني با ارزش» از كانسارها و باطله‌هاي معدني در كارخانه‌ها و آزمايشگاه‌هاي فرآوري مواد معدني با استفاده از مواد شيميايي از جمله اسيدها، بازها و سيانور انجام مي‌شود و در «فلوتاسيون» نيز مواد شيميايي مانند كلكتورها، كف‌ساز‌ها، بازداشت كننده‌ها و متفرق كننده‌ها استفاده دارند.

سميعي خاطرنشان كرد: در فرآيند «هيدرومتالورژي و محيط زيست معدني» نيز حلال‌هاي آلي و مواد جاذب مانند رزين‌هاي تبادل يوني و كربن فعال در استخراج فلزات از محلول باردار به كار گرفته مي‌شوند كه مديريت، كنترل و دفع آنها ضوابط مشخص، دستورالعمل و استاندارد خاصي را مي‌طلبد.

سميعي با بيان اين كه دستورالعمل ياد شده در قالب‌ طرح‌هاي «تدوين ضوابط، معيارها و دستورالعمل‌هاي معدني» در معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت تعريف شده است، اظهار كرد: اين طرح بعد از نهايي شدن در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به چاپ مي‌رسد و رعايت آن براي تمامي مراكزي كه به نحوي با مواد مورد نظر كار مي‌كنند، ضروري خواهد بود.

به گفته وي قرار است، واحدها و كارخانجات صنعتي كانه‌آرايي و فرآوري مواد معدني، واحدهاي نيمه صنعتي كانه‌آرايي و فرآوري مواد معدني، دانشگاه‌ها و مراكز علمي داراي آزمايشگاه فرآوري مواد معدني، مراكز تحقيقاتي و پژوهشي داراي آزمايشگاه فرآوري مواد معدني و آزمايشگاه‌هاي داراي محيط كار كوچك، اجرا كننده اين دستورالعمل باشند.

سميعي همچنين به ايسنا گفت: هدف از تدوين اين دستورالعمل انجام گام به گام نوع فعاليت و حركت در خصوص جمع‌آوري، حمل و نقل، ذخيره‌سازي، بازيابي، بازيافت، غيرفعال‌سازي،دفع پسماندهاي شيميايي در آزمايشگاه‌ها و واحدهاي فرآوري مواد معدني بر اساس نوع آنهاست.

وي درباره شاخص‌هاي ارائه شده در اين دستورالعمل خاطرنشان كرد: جمع‌آوري، نمونه‌برداري، شناسايي، روش‌هاي تخريب و خنثي‌سازي، حمل ونقل، ذخيره‌سازي، بازيابي، بازيافت، غيرفعال سازي و دفع پسماندهاي شيميايي در آزمايشگاه‌ها و واحدهاي فرآوري مواد معدني از جمله شاخص‌هايي است كه در اين دستورالعمل به آن توجه شده است.

مدير گروه معدن و محيط زيست جهاد دانشگاهي واحد اميركبير و همكاران وي در اين گروه، براي تدوين اين دستورالعمل مطالعاتي تطبيقي نيز بر روي دستورالعمل‌هاي بين‌المللي و قوانين ساير كشورها انجام داده‌اند. از اين طرح همچنين مقاله‌اي در «نخستين همايش بين‌المللي و ششمين همايش ملي مديريت پسماند» ارائه شده است.
٠٩:٣٦ ١٥/٠٧/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد