٢٠:٣٥ ١٠/٠٤/١٤٠١
آموزشي
انتصاب معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد تهران

معاون آموزشی جهاددانشگاهی  واحد تهران منصوب شد.
طی حکمي از سوي دکتر زهرا سادات محمدي  رییس جهاددانشگاهی واحد تهران، دکتر مهدي حسينيان به عنوان معاون آموزشي جهاددانشگاهي تهران منصوب شد.


١٠:١٣ ١٦/٠٧/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد