٠٦:٠٢ ٢٩/٠٥/١٤٠١
پژوهشي

برگزاری جلسه کمیته اجرایی دبیرخانه دائمی ملی نظام پیشنهادات

جلسه کمیته اجرایی دبیرخانه دائمی ملی نظام پیشنهادات با حضوراعضای کمیته و رییس جهادددانشگاهی واحد تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی  واحد تهران، در این جلسه که به منظور بررسی و هم اندیشی در خصوص  سامانه مجازی نظام پیشنهادها  برگزار گردید، پیشنهادات در خصوص طرح کلی سامانه الکترونیکی دبیرخانه ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد طرح اولیه کار آماده و در جلسه بعد ارائه گردد.

١٠:١٦ ١٦/٠٧/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد