٢٢:٠٣ ١٠/٠٤/١٤٠١
آموزشي

ارايه مجوز آموزش حرفه‌اي مهندسان ساختمان به جهاد دانشگاهي واحد البرز

مجوز فعاليت جهاد دانشگاهي واحد استان البرز به عنوان مجري آموزش حرفه‌اي مهندسان ساختمان اين استان صادر شد.
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي واحد استان البرز، براساس اين مجوز كه از سوي اداره كل راه و شهرسازي استان البرز صادر شده است، اين واحد در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي ارتقاء پايه و آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان فعاليت خواهد كرد.
١٠:٢٥ ١٧/٠٧/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد