٢٢:٠٣ ١٠/٠٤/١٤٠١
آموزشي
برگزاری دوره های آموزشی کارکنان گمرک توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی ایلام

 تعداد250 نفر ازکارکنان اداره کل گمرگ استان ایلام در راستای ارتقاء سطح علمی و آموزشی تحت آموزش قرار خواهند گرفت.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی ایلام سرپرست معاونت آموزش جهاد دانشگاهی ایلام با اشاره به قراردادمنعقده آموزشی این نهاد انقلابی با اداره کل گمرگ استان ایلام بیان کرد: طی قراردادمنعقد شده آموزشی فیمابین این دو ارگان برگزاری دوره های آموزشی اداب واسرار نماز به مدت 28ساعت ،شناخت راهها وروشهای نوین دست یابی به اطلاعات10ساعت ،آشنایی با رویه های تیروترانزیت به مدت30 ساعت و آشنایی با قوانین و مقررات قاچاق کالا از مهمترین دوره ها است. خانم فرخ نژاد در خاتمه یادآور شد: کارکنانی که اين دوره هاي آموزشي را با موفقيت به اتمام برسانند از جهاد دانشگاهي کردستان مدرک معتبر دريافت خواهند کرد.

٠٧:٢٦ ٢٤/٠٧/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد