١٧:٣٠ ٠٩/٠٤/١٤٠١
آموزشي
به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد کردستان؛
کارگاه آموزش و نوآوری و تکنیک های خلاقیت در سنندج برگزار شد

کارگاه آموزشی نوآوری و تکنیک های خلاقیت به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد کردستان با شرکت 50 نفر از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی جاد دانشگاهی شعبه سنندج در این دانشگاه برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي واحد كردستان، مهدی الله دادی مدرس این کارگاه اظهار داشت: هدف از برگزاری این کارگاه شناسایی تکنیک ها و خلاقیت های دانشجویان، ایده سازی، برخورد با مشکلات ذهنی برای ایده پروری، استفاده از تکنیک های مختلف جهت پرورش ذهنی است. وی افزود: در بحث تکنیک ها این مسئله مطرح شد که چگونه یک ایده شکافته و تبدیل به عمل شود و باعث خلاقیت فردی و گروهی گردد. الله دادی با اشاره به مباحثی که در این کارگاه تدریس شد، افزود: بحث خلاقیت فردی، خلاقیت گروهی و طوفان مغزی ارائه شد و اینکه افراد و گروه چگونه برخورد کنند و ایده هایشان را ارائه دهند. وی پخش فیلم هایی این زمینه را از دیگر برنامه های آموزشی این کارگاه عنوان کرد: طی نمایش این فیلم ها انسانهای خلاق و ایده سازهای دنیا و کردستان به دانشجویان معرفی شد. وی با اشاره به تاثیرگذاری این کارگاه آموزشی بین دانشجویان بیان کرد: آموزش و ترویج این گونه مطالب می تواند ذهن دانشجویان را بارور کند و قدرت تحلیل آنها را نسبت به مسایل روز افزایش دهد.

٠٨:٥٦ ٢٥/٠٧/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد