١٧:٣٣ ٠٩/٠٤/١٤٠١
آموزشي
قرارداد آموزشی فی مابین مدیریت شعب بانک سپه استان ایلام و جهاددانشگاهی ایلام
قرارداد آموزشی فی مابین مدیریت شعب بانک سپه استان ایلام با جهاددانشگاهی ایلام منعقد گردید.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ایلام طبق این قرارداد دورههای آموزش تخصصی و عمومی کارکنان این بانک به جهاددانشگاهی واحد استان ایلام واگذار گردید. این دوره آموزشی شامل بازاریابی،مدیریت رفتار سازمانی،ICDL،و...می باشد.
١٢:٤٣ ٠١/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد