١٨:٠٠ ٠٩/٠٤/١٤٠١
پژوهشي
ارائه مقاله عضو پژوهش جهاد دانشگاهي واحد كردستان در نخستین همايش ملي نخبگان جوان
عضو پژوهش جهاد دانشگاهي واحد كردستان در نخستین همايش ملي نخبگان جوان مقاله در زمینه پرورش استعداد نخبگان ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي واحد كردستان، مقاله مهدي ورمزيار، مدير پژوهشي واحد جهاد دانشگاهي كردستان تحت عنوان «بررسي نقش و جايگاه آموزش در شكوفايي و پرورش استعداد نخبگان»، در نخستين همايش ملي نخبگان جوان جهت ارائه به صورت سخنراني انتخاب شد. اين مقاله برگرفته از يكي از طرحهاي پژوهشي جهاد دانشگاهي در زمينه بررسي وضعيت دانش آموزان ممتاز استان كردستان بوده است كه در آن به اهمیت آموزش در امر پرورش استعداد نخبگان پرداخته شده است. لازم به ذکر است، نخستین همایش ملی نخبگان در حاشیه ششمين همايش ملي نخبگان جوان با حضور بيش از هزار نخبه و استعداد برتر طي روزهاي 11 و 12 مهر ماه در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار ‌شد. ششمين همايش ملي نخبگان جوان همزمان با آغاز ششمين سال فعاليت بنياد ملي نخبگان با موضوع «سربلندي ايران اسلامي با مديريت نخبگان» و شعار «نخبگان ملت، شيفتگان خدمت» برگزار شده است.
٠٧:١٨ ٠١/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد