١٧:١٤ ٠٩/٠٤/١٤٠١
پژوهشي
برگزاري اولين همايش ملي "هيدرولوژي مناطق نيمه خشك" توسط جهاد دانشگاهي واحد كردستان
مدیر پژوهش جهاد دانشگاهی واحد کردستان از برگزاری اولين همايش ملي "هيدرولوژي مناطق نيمه خشك" توسط معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد كردستان با همكاري شركت آب منطقه اي در ارديبهشت ماه سال 1392 در شهرستان سنندج خبر داد.

 به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي واحد كردستان مهدی ورمزیار اظهار داشت: این همايش در تاریخ سه لغایت پنج ارديبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد. وي با اشاره به محورهای این همايش ملي افزود: تغيير اقليم، اثرات كاربري ارضي به خصوصيات هيدروكليماتولوژي، حوزه هاي آبخيز مناطق نيمه خشك، اثرات متقابل سازه هاي هيدروليكي به خصوصيات هيدرولوژيكي حوزه هاي آبخيز، تحليل هواشناختي سيل هاي ناگهاني و هيدرولوژي برف در مناطق نيمه خشك محورها اصلی این همایش است. مدیر پژوهش جهاد دانشگاهی واحد کردستان خاطرنشان کرد: استانداري، آب و فاضلاب شهري و روستايي، اداره منابع طبيعي، اداره كل هواشناسي، اداره کل محیط زیست، دانشگاه كردستان، دانشگاه پيام نور، مركز تحقيقات كشاورزي، اداره كل منابع طبيعي استان كردستان و جهاد كشاورزي استان از حاميان اين همايش مي باشند.
٠٩:٤٧ ٣٠/٠٧/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد