٢٢:١٦ ١٠/٠٤/١٤٠١
پژوهشي
نمايندگي بانک خون بندناف رويان در کشور عراق راه اندازي مي شود

رابط بانک خون بند ناف رويان کردستان گفت:به زودي نمايندگي بانک خون بندناف رويان در کشور عراق راه اندازي مي شود.

به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي واحد كردستان، کژال اختيارالدين با اشاره به اینکه در این راستا تا کنون فعالیت های خوبی صورت گرفته است، اظهارداشت:در جلسه ساليانه مسئولان و رابطان دفاتر نمايندگي بانک خون بند ناف در سال جاري، از فعاليت هاي نمايندگي استان کردستان در خصوص تبليغات محيطي و فعاليت هاي برون مرزي تجليل شد. وي افزود: نمايندگي بانک خون بندناف رويان استان کردستان در راستاي تبليغات گسترده براي ايجاد دفتر بانک خون بند ناف رويان در اقليم کردستان عراق در نمايشگاه تجهيزات پزشکي کشور ايران که در اربيل عراق برپا شد، گام هاي مثبتي برداشته است. اختيارالدين اعلام کرد: در اين راستا به زودي نمايندگي بانک خون بندناف رويان در کشور عراق راه اندازي مي شود. وي از برگزاري دو سمينار آموزشي با موضوع آشنايي با سلول هاي بنيادي خون بندناف رويان در استان کردستان خبر داد و بيان کرد: اين دو سمينار آموزشي در شهرستان هاي بيجار و در سنندج با حضور مديرعامل شرکت فناوري بن ياخته هاي رويان برگزار شد. رابط بانک خون بندناف رويان استان کردستان از برگزاري اولين گردهمايي استاني آموزش خونگيران در استان کردستان خبر داد و عنوان کرد: اين گردهمايي با هدف افزايش تعداد نمونه ها، کمترين ميزان آلودگي، کمترين ميزان آمار فسخي و افزايش حجم نمونه ها با حضور نمايندگان شهرستان هاي استان روز چهارشنبه 26 مهر در سنندج برگزار شد. اختيارالدين از عضويت 303 خانوار کردستاني در بانک خون خصوصي بندناف رويان استان کردستان خبر داد.

٠٩:٥٤ ٠١/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد