٢١:٥٣ ١٠/٠٤/١٤٠١
پژوهشي
با حكم رييس جهاد دانشگاهي؛

سرپرست پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي منصوب شد

دكتر مجتبي زارعي به عنوان «سرپرست پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي» جهاد دانشگاهي منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي، طي حكمي از سوي دكتر محمدحسين يادگاري رييس جهاد دانشگاهي، دكتر مجتبي زارعي به عنوان «سرپرست پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي» جهاد دانشگاهي منصوب شد.

گفتني است ،مجتبي زارعي هم اكنون عضو هيات علمي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس مي‌باشد. معاونت اجتماعي و فرهنگي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، مشاور فرهنگي و رئيس مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري ، معاون سياسي مركز بررسيهاي استراتژيك و حضور بسيجي در دفاع مقدس از جمله سوابق و مسؤوليتهاي وي بوده است .

زارعي داراي مقالات متعدد در حوزه علوم انساني و مدير پروژه هاي منتشره تحقيقاتي از جمله «بنيادهاي معرفت شناسي در غرب و تشيع» ،‌«فلسفه انقلاب اسلامي»«اقتصاد ايراني – اسلامي»« باز توليد فرهنگ بومي» و «توسعه اسلامي – ايراني» است.

كتاب بنيادهاي نظري تجدد اول و تجدد ثاني در انقلاب اسلامي از جمله آثار منتشر وي مي‌باشد كه با مقدمه استاد غلامرضا اعواني در زمستان 84 از سوي نشر دانشگاهي منتشر شده است .

وي همچنين داراي كتاب سندهاي منتشره با عناوين : پهلويسم يا شبه مدرنيسم در ايران (اثر مشترك) – تبارشناسي سازمان برنامه ايران به روايت اسناد پهلوي ( كار مشترك) مي‌باشد.

«علم سياست ديني و تجدد متعاليه» عنوان رساله دكتري نامبرده مي‌باشد كه با راهنمايي استاد غلامرضا اعواني در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي از آن دفاع نموده است .

لازم به ذكر است رييس جهاد دانشگاهي در نامه اي جداگانه از تلاش هاي صادقانه محمدجواد چيت ساز در دوران تصدي سرپرستي اين پژوهشگاه تقدير و تشكر كرد.

 ١٦:٢٥ ٠١/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد