١٧:٥٨ ٠٩/٠٤/١٤٠١
پژوهشي
توسط جهاددانشگاهی واحدچهارمحال و بختیاری :
همایش نظام حقوقی تنگه هرمز ، در دانشگاه شهرکرد برگزار شد
توسط جهاددانشگاهی واحدچهارمحال و بختیاری : همایش نظام حقوقی تنگه هرمز ، در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد چهار محال و بختیاری : به همت حوزه معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد چهارمحال و بختیاری همایش نظام حقوقی تنگه هرمز ، با حضور اساتید و جمعی از دانشجویان دانشگاه شهرکرد برگزار شد. بنا بر این گزارش ، این همایش با حضور اعضای هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهرکرد و تعداد 80 نفر از دانشجویان دانشگاه در محل دانشکده ادبیات دانشگاه شهرکرد برگزار شد.
١٠:٥٧ ٠٢/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد