١٨:٤١ ٠٩/٠٤/١٤٠١
آموزشي
اخذ مجوز دوره های آمادگی فراگیر پیام نور توسط جهاددانشگاهی
دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی با برگزاری دوره های آمادگی فراگیر پیام نور توسط معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام دفتر آموزش‌هاي آزاد، غيردولتي و غير انتفاعي وزارت علوم، مجوز تشکيل کلاس‌هاي دوره‌هاي آمادگي فراگير پيام نور در 25مرکز جهاد دانشگاهي کشور صادر گردیده که مراكز جهاد دانشگاهي استان‌ آذربايجان شرقي نیز مجاز به برگزاري ‌دوره‌هاي آمادگي فراگير پيام‌نور استان میباشد. گفتنی است معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان، ثبت نام دوره‌هاي آمادگي فراگير پیام نور استان را دررشته های حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی، عمران، شیمی، مهندسی کامپیوتر، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی و مهندسی صنایع در مراکز آموزشی این واحد آغاز نموده و با توجه به برنامه ریزیهای انجام گرفته کلاسها در رشته های فوق از روز شنبه مورخ 6/8/91 تشکیل خواهد شد .
٠٨:٤٦ ٠٣/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد