١٦:٣١ ٠٥/٠١/١٤٠٢
اشتغال
شيوه هاي كسب وكار در اينترنت" منتشر شد

كتاب "شيوه هاي كسب وكار در اينترنت" تأليف مهندس سيد رضا علوي،‌سرپرست دفتر همياري اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهي واحد استان خوزستان، توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي با شمارگان هزار جلد منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي خوزستان، "شيوه هاي كسب وكار در اينترنت" در يك مقدمه و چهار فصل؛‌ "آشنايي با اينترنت" ،‌ "اينترنت كجاها پول مي سازد" ،‌" خطرها‌، تله ها و باورهاي اشتباه" و" آيا راه اندازي يك كسب و كار اينترنتي براي من مناسب است" ارائه شده است.
اين كتاب شيوه هاي كسب درآمد از اينترنت را بررسي مي كند و هدف آن ايجاد نگرشي نو از روش هاي مختلقي است كه افراد هنگام خواندن مطالب موجود در وب يا هنگام دعوت شدن براي مشاركت در كاري پرسود از اينترنت،‌ بتوانند ماهيت واقعي آن را درك كنند و در نهايت بهترين روش كسب درآمد از اينترنت را با توجه به اهداف و امكانات خود انتخاب نمايند.
گفتني است از اين مؤلف همچنين چندين مقاله در نشريات و كنفرانس هاي مختلف ارائه شده است.


١٠:٣٨ ٠٣/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد