١٧:١٠ ٠٩/٠٤/١٤٠١
پژوهشي
چاپ مقاله پژوهشگر جهاددانشگاهی لرستان در فصل نامه علمی پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی
مقاله  سرکار خانم مهندس مریم بیرانوند زاده  پژوهشگر جهاددانشگاهی لرستان در فصل نامه علمی پژوهشی  "نگرشهای نو در جغرافیای انسانی"به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد لرستان این مقاله با عنوان "سنجش درجه پایداری و توسعه روستایی  در بخش شهاب شهرستان قشم " با همت  سرکار خانم مهندس مریم بیرانوند زاده کارشناس مرکز خدمات تخصصی GISجهاد دانشگاهی لرستان در فصل نامه علمی پژوهشی "نگرشهای نو در جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار چاپ شد.

١٠:٣٥ ١٠/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد