١٧:٢٩ ٠٩/٠٤/١٤٠١
پژوهشي
برگزاري كارگاه آموزشي تخصصي مقاله‌نويسي ISI در جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان
كارگاه آموزشي تخصصي مقاله‌نويسي ISI ویژه دانشجویان به مدت 8 ساعت توسط جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان برگزار گرديد.
بنا بر گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان ، كارگاه آموزشي تخصصي مقاله‌نويسي ISI که با حضور دانشجویان به مدت 8 ساعت در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار گرديد ، مباحث مربوط به اصول و نكات مقاله‌نويسي ـ پايگاه‌هاي اطلاعاتي ـ نرم‌افزار Endnote و نحوه ارسال مقالات آموزش داده شد و در پايان به شركت‌كنندگان برابر ضوابط گواهينامه پايان‌دوره اعطاء گرديد.
٠٨:٢٦ ٠٨/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد