١٣:٤٠ ٠٧/٠٤/١٤٠١
آموزشي
برگزاری دوره‌ي آموزشي زبانهای آلماني و ايتاليايي در جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان
دوره‌ي آموزشي زبانهای آلماني و ايتاليايي براي اولين بار در جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان ، دوره‌ي آموزشي زبانهای آلماني و ايتاليايي که براي اولين بار در مركز آموزش زبان‌هاي خارجي اين واحد برگزار گرديد، با استقبال چشمگير فراگيران مواجه شد شایان ذکر است غير از دوره‌ي زبان انگليسي، زبان‌هاي عربي، فرانسه، آلماني و ايتاليايي نیزدر مركز آموزش زبان‌هاي خارجي برگزار مي‌گردد.
١٠:٤٧ ١٦/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد