٠٧:٣٦ ٢٩/٠٥/١٤٠١
فرهنگي


برگزاری دومین نشست راهکارهای موفقیت درازدواج توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی
جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی دومین نشست از سلسله نشستهای"راهکارهای موفقیت درازدواج "رابرگزارکرد.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، سلسله نشست های راهکارهای موفقیت در ازدواج با موضوع امتداد که از سری برنامه های فرهنگی سبک زندگی می باشد توسط معاونت فرهنگی جهادانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و با همکاری شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، روز سه شنبه مورخ02/08/ 91ازساعت10الی12 در محل تالار شهیدرحیمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با حضور بیش از400نفرازدانشجویان این دانشگاه و با هدف ترویج فرهنگ صحیح ازدواج برگزار شد. دکترعلیرضاشیری عضوهیئت علمی دانشگاه تهران درادامه نشست اول در خصوص نحوه انتخاب،خصوصیات فردی، مین گذاری های شخصیتی، ابعاد واشکال شخصیتی افرادکه شامل افرادخودشیفته، خودکم بین، شکاک، توجه طلب،کمال طلب،استقلال طلب و....شده ،همچنین چگونگی داشتن یک رابطه منطقی ودوسویه با همسر، پذیرفتن خود ،احترام به خویشتن وتمرین دوست داشتن خود،اختلالات شخصیتی، اعتیاد به اینترنت واشکال مختلف آن موضوعاتی رامطرح نمودند. درانتهای این نشست دکترشیری،به پرشس های دانشجویان پاسخ دادند.
 گفتنی است سومین وآخرین نشست ازسلسله نشست های"راهکارهای موفقیت درازدواج"سه شنبه نهم آبان ماه سال جاری ازساعت10الی12درمحلتالارشهید رحیمی دانشکده بهداشت برگزارخواهدشد.

١٥:٠٩ ٠٩/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد