٠٦:٥٠ ٢٩/٠٥/١٤٠١
فرهنگي
انتشار فرهنگنامه توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی
 معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی به منظور آشنایی هرچه بیشتردانشجویان بامجموعه فعالیت های فرهنگی این واحدوهمچنین جذب دانشجویان نخبه فرهنگی اقدام به چاپ فرهنگنامه درتیراژ1000نسخه و توزیع آن بین دانشجویان علی الخصوص دانشجویان جدیدالورودنموده است.
 به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی، این مکتوب با هدف نشان دادن نمایی کلی از فعالیت ها ومعرفی توانایی های فرهنگی این واحد به سایر حوزه های همکار دانشگاه  ودانشجویان تدوین شده است.لازم بذکراست معاونت فرهنگی واحد در سیاست گذاری و اجرای برنامه های فرهنگی ایفای نقش نموده و در همین راستا ضمن مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی دانشگاه، خود نیز مجموعه ای از فعالیت های فرهنگی را هر ساله برنامه ریزی و با محوریت دانشجویان اجرا می کند.
همچنین دراین کتابچه تلاش گردیده تامجموعه فعالیت های فرهنگی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی ومشارکت دانشجویان دربرنامه ها به صورت موضوعی به تصویر درآید.

١٥:٠٩ ٠٩/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد