٠٧:٤٩ ٢٩/٠٥/١٤٠١
فرهنگي
امضای تفاهم‌نامة توسعة فعاليتهاي فرهنگي بین جهاددانشگاهی و وزارت علوم

در راستاي توسعة و حمايت از فعاليتهاي فرهنگي در دانشگاهها تفاهم‌نامة همكاري ميان وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و جهاددانشگاهي امضاء شد.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهي، عليرضا زجاجي، معاون فرهنگي جهاددانشگاهي هدف از انعقاد اين تفاهم‌نامه را توسعة كمي و ارتقاء كيفي فعاليتهاي فرهنگي جهاددانشگاهي عنوان كرد و حمايت و پشتيباني در توليد و اجراي فعاليتهاي فرهنگي تمامي واحدهاي جهاددانشگاهي را از جمله دستاوردهاي اين تفاهم‌نامه برشمرد.
زجاجي گفت: وزارت علوم و تحقيقات و فناوري به موجب اين تفاهم‌نامه متعهد شده تا حمايتهاي مؤثر از اجراي اين فعاليتهاي فرهنگي در سياستگذاري و برنامه‌ريزي و همچنين مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي نيز به انجام برساند. همچنين مقرر شد  كه معاونتهاي فرهنگي در واحدهاي جهاددانشگاهي سراسر كشور در ذيل و چارچوب تفاهم‌نامة مذكور، تفاهم‌نامه‌هايي از اسناد فرعي مرتبط با فعاليتهاي خود را در دانشگاههاي همجوار استاني با معاونين فرهنگي آن دانشگاهها به امضاء رسانده و اجرا نمايند.
وي به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در طرحهاي فرهنگي جهاددانشگاهي اشاره كرد و گفت: امسال 583 طرح فرهنگي از جمله جشنواره‌هاي كتاب و پايان نامه‌ سال دانشجويي، طريق جاويد، بهار، مهر باران،‌پژوهش‌هاي تجربي ابوريحان، اردوها، و برنامه‌هاي قرآني، نشستها و بزرگداشتهاي متعدد فرهنگي و ....در دفتر برنامه‌ريزي مورد ارزيابي و تصويب قرار گرفته است و هم‌اكنون توسط واحدها و مراكز و سازمانهاي تابع فرهنگي در حال اجرا مي‌باشد.
گفتني است اين تفاهم‌نامه به مدت 3 سال لازم‌الاجرا مي‌باشد و در صورت توافق طرفين قابل تمديد خواهد بود.

١٥:٤٨ ٠٩/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد