١٤:٥٩ ٠٥/٠١/١٤٠٢
آموزشي
برگزاري دوره‌ي آموزشي «هرس پائيزه» توسط جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان

دوره‌ي آموزشي «هرس پائيزه» ويژه مديران عامل و كارشناسان سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهرداري‌هاي شهرهاي جنوب استان اصفهان توسط جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان، براساس قرارداد منعقد شده ما بین معاونت آموزشي این واحد و دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري اصفهان، دوره‌هاي آموزشي ويژه شهرداران، معاونين و پرسنل شهرداري هاي استان را برگزار مي‌نمايد اين دوره‌ها با هماهنگي كارشناسان دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري اصفهان و كارشناسان معاونت آموزشي این واحد انتخاب و توسط مركز مدیریت و کارآفرینی برگزار مي‌گردد. در اين راستا دوره‌ي آموزشي «هرس پائيزه» ويژه مديران عامل و كارشناسان سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري‌ هاي شهرضا، منظريه، دهاقان، گلشن، سميرم، صفا، كمه، ونك، كركوند، ديزيچه، زيباشهر، طالخونچه، مباركه در شهرداري مباركه برگزار و جهت ساير مناطق استان نيز به زودي برگزار مي‌گردد همچنين دوره‌ي آموزشي «آسفالت‌هاي سرد و حفاظتي» جهت مديران و كارشناسان معاونت عمران شهري و دفاتر فني شهرداري‌هاي استان به صورت متمركز توسط این واحد در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي‌گردد.

١٥:٢٩ ١٦/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد