٠٧:٢٤ ١٠/٠٣/١٤٠٢
فرهنگي
برگزاری جلسه مشترک جهاددانشگاهی و ادراه کل فنی حرفه ای استان ایلام

رییس جهاددانشگاهی ایلام گفت : باید از ظرفیت های جهاددانشگاهی درجهت توسعه استان استفاده نمود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی ایلام ‏در ابتدای این جلسه ذبیح الله مهری پور ، ‏رییس جهاددانشگاهی ایلام، در راستای توسعه زمینه های همکاری مشترک با اداره کل فنی حرفه ای استان به تشریح فعالیت های مرکز رشد محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی پرداخت.

مهندس مفتاحی زاده ،مدیر پژوهشی جهاددانشگاهی ایلام ،نیز گسترش ارتباطات موثر میان دستگاهها و اشخاص حقیقی در زمینه محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی را اصلی ترین عامل پیشرفت استان در این زمینه دانست.

در ادامه مهندس پاشایی، معاون آموزشی اداره کل فنی حرفه ای ایلام، به ارائه فعالیت های اداره کل فنی حرفه ای پرداخت.مهندس خردمند ،معاون پژوهشی اداره کل فنی حرفه ای ایلام، نیز با اشاره به وجود پتانسیل بالا در زمینه کشاورزی و گیاهان دارویی ‏هدایت صحیح سرمایه های علمی و عملی در این زمینه ساز توسعه آن در استان ذکر کرد.

در انتهای جلسه نیز طرفیت نسبت به تدوام جلسات و انعقاد تفاهم نامه با یکدیگر ابراز تمایل کردند.
٠٧:٠٦ ١٨/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد