٠٦:٣٧ ١٠/٠٣/١٤٠٢
فرهنگي
کارگاه توجیهی حراست و امنیت اطلاعات ویژه کارکنان جهاددانشگاهی ایلام

به منظور آشنایی با الگوهای حفاظت از اطلاعات کارگاه توجیهی آشنایی با امنیت اطلاعات برای کارکنان جهاددانشگاهی ایلام برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام،به همت اداره حراست واحد و با همکاری واحد فناوری اطلاعات، کارگاه توجیهی در زمینه حفاظت و امنیت اطلاعات برای کارکنان جهاد دانشگاهی برگزار شد.

در این کارگاه که 8 آبان ماه سال جاری برگزار گردید، مواردی از قبیل مفاهیم، شیوه ها و راهکارهای حفاظت از اطلاعات و جلوگیری از سرقت اطلاعات در راستای افزایش امنیت اطلاعات سازمانی آموزش داده شد.

٠٨:١٢ ١٨/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد