٠٧:١٢ ١٠/٠٣/١٤٠٢
فرهنگي

برگزاری سومین نشست "راهکارهای موفقیت درازدواج"درجهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی

توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی، سومین جسله ازسلسله نشست های"راهکارهای موفقیت درازدواج"باحضوردکترشیری برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی، توسط معاونت فرهنگی جهادانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و با همکاری شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در محل تالار شهیدرحیمی دانشکده بهداشت این دانشگاه و با حضور بیش از400نفرازدانشجویان سومین وآخرین نشست ازسلسله نشست های"راهکارهای موفقیت درازدواج"با موضوع امتدادازسری برنامه های فرهنگی سبک زندگیو با هدف ترویج فرهنگ صحیح ازدواج برگزار گردید.
 در این نشست دکترعلیرضاشیری مدرس وعضوهیئت علمی دانشگاه تهران درخصوص گام های اولیه برای شروع رابطه وآشنایی بیشترباطرف مقابل که شامل نحوه ارتباط متقابل وارتباط موثر ، همگام شدن بعدازهمراه شدن،مقایسه جذابیت و زیباییمطالبی رابیان کرد.
در ادامه نشست عضوهیئت علمی دانشگاه تهران بااشاره به تعریف بلوغ واشکال آن که شامل: بلوغ شخصیتی، بلوغ عاطفی، بلوغ اجتماعی، بلوغ مالی، بلوغ جنسی وبلوغ معنوی میشود،  چگونگی داشتن یک رابطه منطقی ودوسویه با همسر،اختلالات شخصیتی مانندنوسان رفتاری و...رابرای حاضرین توضیح داد.
١٣:٠٥ ٢٠/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد