١٤:٣٥ ٠٥/٠١/١٤٠٢
آموزشيمعاونت آموزشي جهاددانشگاهي تربيت مدرس برگزار كرد :
دوره آموزشي اصول نظارت و بازرسي

دوره آموزشي اصول نظارت و بازرسي توسط گروه آموزش هاي تخصصي – شغلي جهاددانشگاهي تربيت مدرس و با حضور مديران و كارشناسان حوزه حراست و بازرسي سازمانها ، بانكها و موسسات مالي و اعتباري برگزار شد .
به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي تربيت مدرس، نظر به اينكه یکی از ضرورت ها در موفقیت برنامه های سازمان ها ، وجود یک نظام دقیق نظارتی است و انجام فعالیت های سازمان همراه با موفقیت نخواهد بود مگر آنکه نظارت و بازرسی های لازم نسبت به آن به عمل آمده باشد،از اينرو و با توجه به ضرورت شناخت و انتخاب روش هاي نظارتي و كنترلي دقيق جهت موفقیت در پياده سازي اهداف سازمان ها، " دوره آموزشی اصول نظارت و بازرسي"  توسط معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس با حضور مديران و كارشناسان حوزه نظارت و بازرسي سازمانها ، بانكها و موسسات مالي و اعتباري در تاريخ  هشتم لغايت هفدهم آبانماه 91 –طي روزهاي زوج از ساعت 15 الي 18  برگزار شد ..


١٣:١١ ٢٠/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد