١٦:١٠ ٠٥/٠١/١٤٠٢
آموزشي
همايش ملي «چالش ها و راهكارهاي توسعه تحصيلات تكميلي پژوهش محور در ايران» برگزار مي‌شود
همايش ملي «چالش ها و راهكارهاي توسعه تحصيلات تكميلي پژوهش محور در ايران» آذر ماه سال جاري در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار مي‌شود.
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي، اين همايش با هدف تبيين كاركرد تحصيلات تكميلي پژوهش محور در توليد علم و تحقق جنش نرم افزاري، بررسي فرصت ها وچالش هاي توسعه تحصيلات تكميلي پژوهش محور در كشور، بررسي ضرورت پرداختن به تحصيلات تكميلي پژوهش محور در سياست هاي كلان كشور و شناسايي موانع و تنگناهاي توسعه كمي و كيفي تحصيلات تحميلي پژوهش محور در ايران برگزار مي‌شود.
براساس اين گزارش، علاقه مندان مي‌توانند مقالات خود را در محورهاي نقش تحصيلات تكميلي پژوهش محور در توليد علم و فناوري، تحليل وضعيت كنوني تحصيلات تكميلي پژوهش محور در ايران، سياست ها و تجارت موجود داخلي و خارجي در اجراي تحصيلات تكميلي پژوهش محور «بررسي ابعاد اقتصادي تحصيلات تكميلي و پژوهش محور» ، جايگاه تحصيلات تكميلي پژوهش محور در اسناد بالاتر كشور و ... به دبيرخانه اين همايش ارسال نمايند.

١٥:٠٦ ٢١/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد