٠٨:٠٥ ١٠/٠٣/١٤٠٢
کل خبرها
اخذ موافقت کلی گروه پژوهشی انفورماتیک سرطان در پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
به دنبال درخواست پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی مبنی بر تشکیل گروه انفورماتیک سرطان ، این گروه از سوی  معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی موافقت کلی دریافت کرد.
دکترماندانا ابراهیمی معاون پژوهشی ، آموزشی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی در گفت و گو با روابط عمومی پژوهشکده سرطان پستان با اعلام این خبر گفت:زمینه فعالیت این گروه شامل : ذخیره سازی ، پردازش و بازیابی داده ها و اطلاعات موجود درعلوم پزشکی همچنین تحلیلی ، طراحی ، ایجاد و ارزیابی سامانه های یکپارچه اطلاعات سرطان خواهد بود.
دکتر ابراهیمی در خصوص مدیر این گروه پژوهشی گفت : دکتر ابراهیم عباسی به عنوان مدیر این گروه و مسئول ساماندهی اطلاعات بیماران و امورIT  و انفورماتیک پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی منصوب شده است.
لازم به ذکر است ؛مدت اعتبار مجوز این گروه که از سوی معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی تعیین گردیده ،یکسال می باشد که ادامه و نوع فعالیت آن منوط به ارزیابی و تایید عملکرد گروه مذکور در آن زمینه خواهد بود.

١٦:٤٣ ٢٣/٠٨/١٣٩١
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد