١٣:٣٠ ٠٧/٠٤/١٤٠١
آموزشي
دوره كارشناسي ارشد پژوهش و هنر در مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي برگزار مي‌شود .

دوره كارشناسي ارشد پژوهش و هنر در مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي برگزار مي‌شود .
به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران، در پي امضاي تفاهمنامه همكاري علمي و آموزشي ميان دانشگاه هنر و مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي دوره كارشناسي ارشد پژوهش وهنر در اين مؤسسه راه‌اندازي مي‌شود.
دانشجويان علاقه‌مند به ادامه تحصيل در اين رشته از طريق آزمون سراسري ورودي دانشگاهها و طبق ضوابط و مقررات سازمان سنجش آزمون كشور پذيرفته مي‌شوند. 

١٦:٥٦ ٠٥/٠٩/١٣٨٤
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد