٠٧:١٤ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي نشريات ادواری(تعداد: ١٠٨)
../files/book/faslnamepasuhesh/pasu5.png
شورای بررسی نهایی طرح ها
پنج طرح پژوهشی را به تصویب رساند

شماره جدید نشریه الکترونیکی پیک پژوهش از سوی معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی منتشر شد .
١٤:١٥ ٠٣/٠٣/١٣٨٥

../files/research/nashriah/pasu2a.png
یکصدو بیست و سومین شماره ماهنامه الکترونیکی پیک پژوهش منتشر شد
یکصدو بیست و سومین شماره ماهنامه الکترونیکی پیک پژوهش ( اسفند 84 ) با عناوین اخبار شوراها ، حضور در مجامع علمی ، دیدارها ومذاکرات ، قراردادها و پروژه ها ، خبرهای برگزیده ، معرفی مرکزخدمات تخصصی هوا فضای فرناس و انتصابات منتشر شد .
١٥:١١ ١٣/٠٢/١٣٨٥

پیک پژوهش
شورای علمی جهاددانشگاهی در تاریخ 30/11/84 تشکیل جلسه داد و موضوع شاخص‌های ارزیابی برنامه سوم توسعه جهاددانشگاهی را در بخش پشتیبانی و امور زیربنایی مورد بررسی قرار داد و بخش قابل توجهی از آنها را به تصویب رساند.
١٤:٢٠ ٠٩/١٢/١٣٨٤

../files/book/BARGH.jpg
شماره جديد نشريه «مهندسي برق و كامپيوتر» منتشر شد
از سوي پژوهشكده برق جهاددانشگاهي شماره جديد فصلنامه «مهندسي برق و كامپيوتر» به زبان انگليسي منتشر شد .
١٠:٢٦ ٢٣/١١/١٣٨٤

../files/book/latinshimi.jpg
سی و ششمین شماره نشریه IJCCE منتشر شد
سی و ششمین شماره نشریه Iranian Journal of chemistry & chemical engineering از سوی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاددانشگاهی به چاپ رسید.
١٦:٤٩ ١٨/١١/١٣٨٤

../files/book/royan.jpg
بیست و سومین شماره فصلنامه پزشکی (باروری و ناباروری ) منتشر شد
بیست و سومین شماره فصلنامه پزشکی (باروری و ناباروری ) از سوی پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی - ابن سینای جهاددانشگاهی منتشر شد.
١٦:٤٩ ١٨/١١/١٣٨٤

تازه‌ترين شماره از فصل‌نامه علمي - تخصصي «تكاپو» منتشر شد
تازه‌ترين شماره از فصل‌نامه علمي - تخصصي «تكاپو» به صاحب امتيازي جهاد دانشگاهي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران منتشر شد.
١٨:٠٣ ١٩/١٠/١٣٨٤

../files/book/tose.jpg
هفتمين شماره فصلنامه "توسعه تکنولوژی" منتشر شد

توسط پژوهشکده توسعه تکنولوژی، هفتمين شماره فصلنامه توسعه تکنولوژی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده توسعه تکنولوژی، در این شماره از نشریه مقالات و مطالبی درج شده است .
١٤:٤٣ ١٣/١٠/١٣٨٤
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد