٠٧:٤١ ١٠/٠٣/١٤٠٢
گفت و گو(تعداد: ٩٥)
رئيس جهاددانشگاهي واحد صنعتي شريف:
همت مضاعف، كار مضاعف يعني دستيابي به اهداف بلند جهاددانشگاهي/امكان طراحي و ساخت هواپيماي خورشيدي

رئيس جهاددانشگاهي واحد صنعتي شريف فعاليتها و دستاوردهاي اين سازمان را در سال 1388 تشريح كرد.سيد محمد طباطبايي از تاليف و ارائه بيش از 60 مقاله علمي در نشريات و سمينارهاي داخلي و خارجي و انتشار 10 كتاب در حوزه فني و مهندسي به عنوان بخشي از فعاليتهاي سازمان جهاددانشگاهي صنعتي شريف و پژوهشكده توسعه تكنولوژي در سال 88 نام برد.وي با تاكيد بر اينكه اساس فعاليت هاي پژوهشي در اين سازمان اجراي طرح ها و پروژه هاي كارفرما دار است گفت...
١٠:١٦ ٢٢/٠٣/١٣٨٩

در گفتگو با رئيس پژوهشكده ICT جهاد دانشگاهي مورد بررسي قرار گرفت؛
آمايش اقتصادي کشور ازحيث ICT گامي در راستاي سند چشم‌انداز

سامانه آمايش اقتصادي كشور از حيث توسعه سرويس‌ها و زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور كه توسط پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی اجرا شده در راستاي تحقق سند چشم‌انداز و تدوين برنامه پنجم توسعه در اختيار دست‌اندركاران و سياست‌گذاران فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور درمركز تحقيقات مخابرات ايران قرار گرفت.
مهندس حبيب‌اله اصغري رئيس پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي در گفتگويي با....
١٤:٣٣ ٢٩/٠٢/١٣٨٩

مهندس پورعابدي معاون هماهنگي جهاددانشگاهي:
تدوين برنامه‌هاي توسعه جهاددانشگاهي بر اساس سند چشم‌انداز از مهمترين برنامه‌هاي اين معاونت است

اشاره:
معاونت هماهنگي جهاددانشگاهي با تشخيص ومصوبه هيات امناي اين نهاد از ابتداي سال 86 فعاليت خود را در اين مجموعه آغاز نموده است.از جمله و ظايف اين معاوت تلفيق و تدوين برنامه‌هاي راهبردي در مجموعه جهاد دانشگاهي بر اساس سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه‌اي جهاد دانشگاهي ،كنترل و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي توسعه واحدها، ‌پژوهشكده‌ها، سازمان‌ها و مراكز تابعه جهاد دانشگاهي،برنامه‌ريزي و سياست گذاري اقتصادي در مجموعه جهاد دانشگاهي و... است.در هيمن راستا و به منظور آشنايي بيشتر با اهداف،برنامه ها و فعاليت هاي اين معاونت گفتگويي را با مهندس محمد رضا پورعابدي انجام داديم كه در ادامه مشروح آن از نظر مي گذرد....
١٤:٣٤ ١٥/٠١/١٣٨٩

گفتگو با رئيس پژوهشكده ICT جهاد دانشگاهي به مناسبت اجراي طرح آمايش اقتصادي کشور ازحيث ICT؛
آمايش اقتصادي کشور ازحيث ICT گامي در راستاي سند چشم‌انداز

سامانه آمايش اقتصادي كشور از حيث توسعه سرويس‌ها و زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور كه توسط پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی اجرا شده در راستاي تحقق سند چشم‌انداز و تدوين برنامه پنجم توسعه در اختيار دست‌اندركاران و سياست‌گذاران فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور درمركز تحقيقات مخابرات ايران قرار گرفت.
مهندس حبيب‌اله اصغري رئيس پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي در گفتگويي با اهداف، ماموريت ‌ها و ويژگي‌هاي اين طرح را بيان مي‌دارد...
١٥:٠١ ٠١/١٢/١٣٨٨

../files/person/roshan100.jpg
در گفتگو با مدير كل دفتر نياز سنجي و پروژه يابي جهاددانشگاهي عنوان شد؛
كمبود اعتبار، عدم ثبات مديران و اعتماد نداشتن به فناوري بومي مهمترين مشكلات پروژه هاي تحقيقاتي

اشاره:

دفتر نيازسنجي و پروژه يابي جهاددانشگاهي با هدف نيازسنجي و پروژه يابي، پيگيري و نظارت برقراردادهاي پژوهشي و ارتباطات پژوهش و فناوري در اين نهاد فعاليت مي كند و در پيشبرد حركت علمي تحقيقاتي جهاددانشگاهي نقش به سزايي را ايفا مي نمايد.به منظور آشنايي بيشتر با اقدامات و فعاليت هاي اين دفتر و همچنين اطلاع از وضعيت پروژه هاي جهاددانشگاهي گفتگويي را با مهندس ولي الله روشن مدير كل دفتر نيازسنجي و پروژه يابي انجام ترتيب داديم كه مشروح آن در ادامه تقديم مي گردد...
١٥:٤٤ ٢٧/١١/١٣٨٨

../files/person/navabpour100.jpg
درگفتگو با مهندس نواب پور انجام شد؛
تشريح فعاليت هاي مركز آموزشهاي تخصصي پژوهشكده ICT جهاد دانشگاهي

اهميت فناوري اطلاعات و ارتباطات ديگر براي كسي پوشيده نيست و ديگر كسي توان اين فناوري را در ايجاد هزاران شغل درآمدزا انكار نمي‌‌كند و همه مي‌دانيم غولهاي بزرگ دانش و ثروت دنيا شركتهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات هستند و اطلاعات و داده و در يك كلام فناوري اطلاعات و ارتباطات حرف اول را مي‌زند.گويي ديگر هيچ شغل و رشته‌اي نيز بدون فناوري اطلاعات معنا و مفهومي ندارد.به بهانه برگزاري دوره‌هاي يكساله MBA و همچنين دوره‌هاي شغل محور فناوري اطلاعات و ارتباطات در پژوهشكده ICT جهاد دانشگاهي با مهندس رامين نواب‌پور مدير مركز آموزشهاي تخصصي پژوهشكده ICT جهاد دانشگاهي گفتگويي را انجام داده‌ايم كه از نظر خوانندگان گرامي مي‌گذرد.
١٥:٠٠ ١٤/١٠/١٣٨٨

../files/person/foroogi.jpg
علی فروغی، سرپرست مركز افكارسنجي دانشجويان ايران:
ایسپا بزودی به توانمندترین مرکزپژوهشی علوم انسانی در منطقه تبدیل می شود

مقدمه:
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی، در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم‌گیر، ضرورت توجه به افکارعمومی و لزوم بهره‌گیری از مشارکت و دیدگاه های شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه‌های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است».
به منظور آشنايي بيشتر با فعاليت هاي ايسپا گفتگويي را با علي فروغي سرپرست اين مركز انجام داديم كه در ادامه تقديم مي شود....
١٩:٢٠ ٢٩/٠٧/١٣٨٨

در گفت و گو با رييس جهاد دانشگاهي واحد خوزستان عنوان شد :
شرح وظيفه جهاددانشگاهي، نيازهاي كشور است

اشاره:
جهاددانشگاهي واحد استان خوزستان از سال 1359 فعاليت خود را در اين استان آغاز نمود و تا كنون با داشتن تشكيلات مختلف همچون پژوهشكده تكنولوژي توليد،موسسه آموزش عالي و مركز آموزش عالي علمي كاربردي ،شركت مهندسين مشاور بهنيان جنوب و بسياري مراكز و گروههاي پژوهشي ،فرهنگي ،علمي و آموزشي ديگر ،خدمات بسيار ارزنده اي را در استان خوزستان ارائه داده است.
در گفت و گويي با مهندس قدرت اله شاكري نژاد،رييس جهاد دانشگاهي واحد خوزستان، با خدمات و فعاليتهاي اين واحد بيشتر آشنا مي شويم...
١٣:٢٧ ٢٨/٠٦/١٣٨٨

باتاكيدبرضرورت بهره‌گيري هرچه بيشترازتوانمنديهاي جهاددانشگاهي
دكترطيبي در گفتگو با ايسنا:
فقدان استراتژي توسعه تكنولوژي ونبودمتولي مشخص حمايت،مشكل جدي توليدكنندگان داخلي است

رييس جهاد دانشگاهي با اشاره به ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي بالاي جهاد دانشگاهي در عرصه‌هاي مختلف صنعتي و تكنولوژيك خصوصا حوزه‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي، حمل و نقل ريلي و صنايع كاني فلزي از جمله موانع موجود در فعليت يافتن توانايي‌هاي محققان جهاد در اين بخش را عدم خودباوري نسبت به توان داخلي، فقدان استراتژي توسعه تكنولوژي و نبود متولي مشخص براي حمايت از توليدات فن‌آورانه داخلي عنوان كرد.دكتر حميدرضا طيبي در گفتگو با گروه علمي - پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ...
١٦:١٠ ١٤/٠٦/١٣٨٨

در گفتگو با احمدي رييس سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان عنوان شد؛
جهاددانشگاهي در حوزه اطلاع‌رساني شغلي و بازاركار يكي از سازمان‌هاي پيشرو است

اشاره:
به مناسبت بيست و نهمين سالگرد تشكيل جهاددانشگاهي و نهمين سال تاسيس سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان با علي احمدي معاون جهاد دانشگاهي و رييس سازمان همياري اشتغال دانش آموختگان پيرامون دستآورد ها، برنامه هاي در دست انجام و آتي، چشم انداز و سياست هاي راهبردي بخش اشتغال جهاد دانشگاهي گفتگويي انجام شده است كه مشرو ح آن را در ادامه مي خوانيد...
١٦:٥١ ٠٢/٠٦/١٣٨٨
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد