١٦:٠٠ ٠٥/٠١/١٤٠٢
مقاله(تعداد: ٥٠)
../files/research/amin-esmaeili150.jpg
پژوهش در جهاددانشگاهي
پژوهش در جهاددانشگاهي يکي از ماموريتهاي مهم سازماني اين نهاد است که از ابتداي تاسيس اين نهاد انقلاب اسلامي در سال 1359 سهمی تعيين كننده در ساختار فعاليتهاي اين نهادداشته است.
در اساسنامه جهاددانشگاهي که به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است 2 هدف از سه هدف مصوب و 5 وظيفه از 9 وظيفه کلي جهاددانشگاهي به فعاليتهاي تحقيقاتي این نهاد معطوف است.
جهاددانشگاهي در طي عمر 26 ساله خود توانسته است بالغ بر 5500 پروژه تحقيقاتي را که بخش عمده و قريب به اتفاق آنها پروژه‌هايي کاربردي و توسعه‌اي بوده را به انجام برساند و هم‌اکنون يعني در مرداد ماه سال 1385 نيز بالغ بر 1050 پروژه تحقيقاتي را در دست اجرا دارد...
١٨:٥٣ ٠٩/٠٥/١٣٨٥

../files/research/royan/kabed2.png
توليد سلول هاي كبدي از سلول هاي بنيادي جنيني
كبد يكي از اعضاي مهم و حياتي بدن است كه مسوول اعمال حياتي و پيچيده اي از جمله متابوليسم و سوخت و ساز كربوهيدرات ها ، چربي ها ، اوره و ذخيره سازي مواد ضروري و همچنين سم زدايي وكنترل فعاليت داروها است .
اين عمال به وسيله سلولهاي كبدي (هپاتوسيت ها) انجام مي شود . هرگونه آسيب حاد و مزمن كبدي كه باعث اختلال در اين سلولها شود ؛ به اختلال در فعاليت هاي متابوليكي مهم بدن منجر مي شود .
براي درمان اختلالات و بيماري هاي حاد و مزمن كبدي كه به مراحل پيشرفت رسيده اند ، پيوند كبد تنها راه درمان است ؛ اما مشكلاتي از جمله يافتن دهنده مناسب كبد ، هزينه بالاي پيوندو مشكلات پس از آن محققان علوم پايه و باليني پزشكي را به يافتن راههاي نوين درمان تشويق كرده است .
٠٩:٥٤ ١٩/٠٤/١٣٨٥

../files/person/haghshenas.png
سال پيامبر اعظم (ص)
مقدمه :
دنياي غرب ، علي الخصوص در سده هاي اخير، نسبت به دنياي اسلام مرتكب جنايات شنيع و اعمال وحشيانه فراواني شده است كه خود به تنهايي منشأ ظهور و بروز يك نوع فرهنگ و منشي است كه نام آنرا جز فرهنگ و خلق و خوي اهريمني نمي توان گذاشت ؛ حالا بماند جناياتي كه غربيان عليه ساير ملل و نحل اعم از چيني ، هندي ، كره أي ، سرخپوست و سياهپوست انجام داده اند ! و نيز بماند جناياتي كه اين مردمان عليه كل زمين و زمان و ميراثهاي بشري و طبيعي و الهي و… مرتكب شده اند!....
١٨:١١ ١٩/٠٢/١٣٨٥

../files/cultural/ispa/hajiani ispa.jpg
شیوه های علمی و عملی نظرسنجی با تأکید بر ملاحظات بومی و محلی
نظرسنجی مجموعه‌ای از اقدامات سازمان یافته و روش‌مند برای سنجش عقاید عمومی موجود در یک جامعه یا بخشی از آن است که نتایج آن مبین جهت‌گیری ذهنی روانی جامعه می باشد و از دستاوردهای حاصله از بکارگیری این اقدامات روش‌مند می توان برای توصیف وضعیت وبیان عوامل موثر بر شکل‌گیری نگرشهای عمومی و نیز ارتقاء کمی و کیفی جامعه یا سازمان استفاده نمود. نظرسنجی مجموعه‌ای از فنون، ابزارها، روش‌ها وتکنیک‌های رایج در پژوهشهای علوم رفتاری بویژه علوم اجتماعی، روان‌شناسی، علوم سیاسی است و از چارچوب‌ها و ابزارهای علومی مانند آمار ومدیریت...
٠٨:٢٣ ٠٤/٠٢/١٣٨٥

../files/person/haghshenas.png
رويكردهاي‌ فرهنگي‌ جهاددانشگاهي‌

(متن‌ ويراسته‌ سخنراني‌ در كنگره‌ فرهنگي‌ جهاددانشگاهي‌، شهريور 84 )
سخن‌ گفتن‌ از رويكرد فرهنگي‌ جهاددانشگاهي‌، مستلزم‌ سخن‌ گفتن‌ از سه‌ مقوله‌ رويكرد،فرهنگ‌ و جهاددانشگاهي‌ است‌؛ يعني‌ ما مي‌خواهيم‌ از موضع‌ جهاددانشگاهي‌ راجع‌ به‌ فرهنگ‌ ووجوه‌ تماس‌ و تعامل‌ و حتي‌ تقابل‌ با مسائل‌ و مشكلات‌ و موانع‌ فرهنگي‌ سخن‌ بگوئيم‌ و با هم‌ تبادل‌آرا و افكار نماييم‌ تا شايد، انشاءا ، به‌ يك‌ جمع‌بندي‌ روشن‌ و شفاف‌ و قابل‌ استفاده‌ در ميدان‌ عمل‌برسيم‌.
بنابراين‌ براي‌ ورود به‌ بحث‌ نيازمنديم‌ ابتدا به‌ جهاددانشگاهي‌ نظري‌ بيندازيم‌، سپس‌ فرهنگ‌ رامرور نماييم‌ و آنگاه‌ به‌ رويكردهاي‌ فرهنگي‌ جهاددانشگاهي‌ بپردازيم‌.
بارها در مجامع‌ رسمي‌ و در مناسبتهاي‌ مختلف‌، گفته‌ شده‌ است‌ جهاددانشگاهي‌ نهادي‌ است‌انقلابي‌ كه‌ به‌ اراده‌ انقلاب‌ اسلامي‌ از دل‌ تحولات‌ مراكز آموزش‌ عالي‌ كشور برخاسته‌ است‌....
١٧:١٨ ٢٤/١٢/١٣٨٤

../files/cheifs/hedayati-ali02.jpg
پـژوهش درآئیـنه آمـوزش

پيرامون پژوهش در ايران مقالات زيادي نگارش شده است و هركدام از زاويه‌اي به اين مهم پرداخته‌اند كه در جايگاه خود قابل تحسين، تامل و تعمق است.اما اهميت و حساسيت موضوع مي‌طلبد تا پژوهش‌هاي بنيادي اما كاربردي پيرامون پژوهش در ايران صورت پذيرد.يكي از موانع مهم پژوهش در ايران، غيركاربردي بودن آن است با صرف بودجه هاي هنگفت و در عين حال، عدم گره‌گشايي از مشكلات جامعه.مشكلات موجود در جامعه در حوزه‌هاي گوناگون...
١١:٠٤ ٠٩/١٢/١٣٨٤

../files/article/mamo01.jpg
ميزان اضطراب و افسردگي در بانوان مراجعه كننده به مراكز ماموگرافي
ماموگرافي يكي از انواع روش‌هاي غربالگري و تشخيص سرطان پستان است. از آنجا كه انجام ماموگرافي معمولاً همراه با نوعي اختلال روحي ـ رواني است، لذا بانوان در انجام آن با مشكلاتي مواجه هستند. اين مطالعه به بررسي اضطراب و افسردگي در بانوان مراجعه كننده به كلينيك ماموگرافي مي‌پردازد.
در مجموع 1147 زن به هنگام مراجعه به كلينيك‌هاي ماموگرافي با يك پرسشنامه استاندارد مورد ارزيابي قرار گرفتند و نتايج نشان داد كه بر اساس معيارها و امتيازات به‌ دست آمده 27 درصد از بانوان در معرض اختلال اضطراب و 14 درصد از آنان در معرض اختلال افسردگي قرار داشتند.
١٧:١٤ ٠٢/١٢/١٣٨٤

../files/cheifs/Haghshenas01.jpg
در سوگ‌ كوچكتر برادري‌ بزرگ‌
دكترسعيد كاظمي‌ شتابان‌ آمد و شتابان‌ گذشت‌.از سال‌ 64 ـ سالي‌ كه‌ نقطه‌ عطفي‌است‌ در سير تحولات‌ جهاددانشگاهي‌ ـ من‌ به‌ عنوان‌ مسئول‌ تحقيقات‌ جهادبا ايشان‌مواجه‌ شدم‌ و آشنا. البته‌ نسلي‌ با من‌ تفاوت‌ سني‌ داشت‌.
بر سر تجهيزات‌ و تقسيم‌ بودجه‌ همواره‌شتابان‌ در حركت‌ بود و با دفتر مركزي‌ "يك‌و دو "مي‌كرد. و من‌ مواظب‌ "كرد و كار"هايش‌ بودم ! در آن‌ سالها علاوه‌ بر سهميه "بورس"‌ تحصيلي‌ از وزارت‌ علوم‌، وزارت‌ بهداشت‌ هم‌ پنج‌ تا سهميه‌ بورس‌ براي‌ دوره ‌دكتري‌ پزشكي‌ در اختيار جهاد قرار داد و كاظمي‌ يكي‌ از پنج‌ نفر بورسيه‌ شد. اما او به‌خارج‌ نرفت‌! درسش‌ را در دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌ شتابان‌ خواند و دكترا گرفت‌!
او اغلب‌ در برابر هر فضل‌ و امتياز ديگران ‌(خودي‌ يا بيگانه‌) با تكيه‌ بر توانائيهاي خويش‌ و امكانات‌ دردسترس‌، خود را بالا مي‌كشيد و به‌ آنچه‌ "ديگران"‌ داشتند ياآهنگ‌ بدست‌ آوردن‌ آن‌ كرده‌ بودند شتابان‌ رقابت‌ مي‌كرد و در اكثر موارد به‌ آن‌دست مي‌يافت‌.
١٢:٤٩ ٢٠/١٠/١٣٨٤

شيوه نوين مديريت يکپارچه اطلاعات فرودگاهی و بررسی تاثير آن بر افزايش ايمنی هوائی
يكپارچه نمودن كليه اطلاعات بدست آمده از منابع متفاوت اطلاعاتي در يك فرودگاه و كلان‌نگري نسبت به اين اطلاعات و همچنين پردازش مؤثر و صحيح اين اطلاعات، از نيازهاي اساسي فعاليتهاي عملياتي فرودگاهها مي‌باشد ازاينرو با پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه فرودگاه مي توان تمامي اطلاعات مربوط به پرواز را پردازش نمود و با اكثر سيستم‌هاي ديگر ارتباط داشت و اطلاعات به موقع و بروز را در اختيار آنان قرار مي‌دهد....
١٥:٥٠ ١٣/١٠/١٣٨٤

ارائه روشهاي مديريت اطلاعات فرودگاهي به عنوان عاملي موثر در مشتری مداری و افزايش ايمني فرودگاهها
هم اکنون مديريت اطلاعات بعنوان يکي از مهمترين سيستم هاي کاربردي در فرودگاه شناخته شده، اين سيستم وظيفه اتوماسيون، پردازش و نمايش اطلاعات را بر عهده دارد. اصول اين سيستم بر پايه تبادل اطلاعات بين بخش هاي مختلف به صورت هماهنگ و منطبق با يکديگر استوار است که....
١٥:٤٣ ١٣/١٠/١٣٨٤
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد