٠٧:٠٣ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي کتاب(تعداد: ٩٦)
../files/book/book01/data-center100.jpg
اصول و كاربرد ديتاسنترها
كتاب اصول و كاربرد ديتاسنتر‌هاتوسط پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي منتشر شد.کتاب حاضر، نيازمندي‌ها و مشخصات مورد نياز ديتاسنترها را مورد بحث و بررسي قرار داده و به مجموعه تکنيک‌ها و استراتژي‌هاي مربوط به طراحي و ساخت ديتاسنترها اشاره مي‌نمايد.
٠٩:٢٢ ٠٥/٠٥/١٣٨٧

../files/book/book01/mohasebat-adady100.jpg
محاسبات عددي
محاسبات عددي (آناليز عددي كاربردي) از يك سو با رياضيات محض و از سوي ديگر با محاسبات مهندسي در رابطه است. كامپيوتر در محاسبات، كاربرد بسيار وسيعي دارد و با توجه به سرعت زياد عمليات در كامپيوتر است كه ....
١٠:٢٨ ٠٩/٠٤/١٣٨٧

../files/book/book01/magmoee-test-tashrehe100.jpg
روش تحقيق در پژوهش علوم اجتماعي
حوزه علوم اجتماعي در دهه‌هاي اخير شاهد دگرگوني‌هايي در رابطه با رويكردهاي پژوهش بوده است. اين دگرگوني در اقبال روزافزون به كاربرد پژوهش در تبيين مسائل اجتماعي نمود يافته است. امروزه...
١٤:٥٥ ١٧/٠٢/١٣٨٧

../files/book/book01/book02/fezyologe-gyahan100.jpg
فيزيولوژي گياهان زراعي
فيزيولوژي گياهان زراعي» شاخه نسبتا جديدي از علم فيزيولوژي گياهي است و تدريس آن دردانشكده‌هاي كشاورزي در سطح دنيا سابقه چنداني ندارد. در ايران نيز تدريس اين درس از چندين سال گذشته شروع شده است.كتاب حاضر از جمله اولين كتاب‌هايي است كه در زمينه...
١١:٣٨ ٢٧/١٢/١٣٨٦

../files/book/book01/book02/darman-magrohen100.jpg
درمان مجروحين سلاح‌هاي بيولوژيك
استفاده از موجودات زنده و يا سموم آنها براي ايجاد ناتواني يا مرگ انسان و يا محصولات كشاورزي جنگ بيولوژيك خوانده مي‌شود. سلاح‌هاي بيولوژيكي به كارگيري ويروس‌ها، باكتري‌ها و سموم ناشي از ارگانيسم‌هاي زنده است.كتاب « درمان مجروحان حملات بيولوژيك» با هدف آشنايي جوانان...
١٦:٢٣ ٢٠/١١/١٣٨٦

../files/book/book01/book02/tosea-karafareny100.jpg
توسعه كارآفريني

واژه كار آفريني هم اكنون براي بيان معاني و اهداف مختلفي به كاربرده مي‌شود. از يك سو به معناي يك رويكرد توسعه اقتصادي است كه مورد توجه برخي از كشورها قرار گرفته و از طريق اقتصاد كارآفريني توانسته‌اند به توسعه دست يابند.كار آفريني فرآيندي است پيچيده، طولاني مدت و طاقت فرسا و علاوه بر آمادگي....
١٢:٠٥ ٢٦/١٠/١٣٨٦

../files/book/book01/book02/jenetik100.jpg
مفاهيم ژنتيك
از گذشته‌هاي دور تاكنون، شناخت راز زندگي از جالب‌ترين موضوعاتي بوده كه مورد توجه بشر قرار گرفته است. موجودات زنده از تنوع بيشماري برخوردارند اما هر موجود زنده داراي خصوصيات خاصي است كه آن را از موجود زنده ديگر.....
١٢:١٧ ٠٩/١٠/١٣٨٦

../files/book/book01/book02/fegheh100.jpg
فقه تطبيقي
در صدر اسلام مذاهب و فرق ساختگي وجود نداشت، مسلمانان تحت لواي واحد به سر مي‌بردند. همه مي‌دانند كه اين فرقه‌ها و مذاهب بين مسلمانان جدايي افكنده است و مانع مجد و قدرت‌شان شدند. استعمار و دشمنان اسلام پيوسته...
١٤:٣١ ٠١/١٠/١٣٨٦

../files/book/book01/book02/modreyatraftary100.jpg
نگرش تيمي در مديريت رفتاري
در طول ساليان گذشته ضرورت استفاده از معاونان آموزشي افزايش يافته است. تجربيات نشان مي‌دهد كه در مديريت رفتار، حتي آموزشگاه‌ها و معاونان آموزشي يك اولويت اوليه و بالايي را براي پرورش نگرش تيمي ضروري مي‌دانند.
در حال حاضر هماهنگ كنندگان نيازهاي آموزشي ويژه (Senco) مديران اصلي معاونان آموزشي در آموزشگاه‌ها شده‌اند...
١٠:٢٨ ١٣/٠٩/١٣٨٦

../files/book/book01/haselkhizi100.jpg
حاصلخيزي بيولوژيك خاك
كتاب «حاصلخيزي بيولوژيك خاك» با موضوع استفاده از اراضي زراعي، به تأثيرات عمليات مديريتي بر بخش زنده خاك و فرايندهايي از آن مي‌پردازد كه در حاصلخيزي بيولوژيك خاك نقش دارند. اگرچه عموماً عوامل فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك به عنوان مهم‌ترين عوامل حاصلخيزي خاك شناخته شده‌اند ولي غالباً در مقايسه با بخش بيولوژيك، به مديريت بخش‌هاي فيزيكي....
٠٨:٥٩ ٠٧/٠٩/١٣٨٦
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد