٠٦:٤٤ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي نشريات ادواری(تعداد: ١٠٨)
../files/gallery/001/89/golkhaneh-A42.jpg
مسابقه پيام كوتاه گلخانه تا گلستان


به مناسبت سي امين سالگرد تشكيل جهاد دانشگاهي، اداره كل روابط عمومي اين نهاد سلسله مسابقاتي را به صورت پيام كوتاه جهت اعضاي جهاد دانشگاهي برگزار مي نمايد.علاقه مندان ميتوانند پس از دريافت سوالات از روابط عمومي...
١٨:١٨ ١٩/٠٣/١٣٨٩

../files/journal/farsi8901.jpg
چهاردهمين شماره فصلنامه "پژوهش زبان و ادبيات فارسي"
شماره چهاردهم فصلنامه علمي - پژوهشي "پژوهش زبان و ادبيات فارسي" از سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي منتشر شد.در شماره جديد اين فصلنامه مقالاتي با عناوين«نماد انگاري قصيده‌ي عينيه ابن سينا و بازتاب آن در انديشه هاي عارفان مسلمان...
٠٩:٠٢ ٠٨/٠٣/١٣٨٩

../files/puplication/scientific journal/giyah10089.jpg
سي و دومين شماره فصلنامه علمي – پژوهشي گياهان دارويي
سي و دومين شماره فصلنامه گياهان داروئي از سوي پژوهشكده گياهان داروئي جهاددانشگاهي منتشر شد.
در شماره جديد اين فصلنامه مقالاتي با عناوين «مروري بر خواص فارماكولوژيك رزين كندر (Gum olibanum)»
١٦:٠٥ ٢٢/٠١/١٣٨٩

../files/nashriyat/cumpioter100.jpg
چهارمين شماره نشريه" مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران"
شماره چهارم از سال ششم نشريه "مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران" از سوي پژوهشكده برق جهاددانشگاهي منتشر شد.در اين شماره از فصلنامه، مقالاتي با عنوان‌هاي «رويكردي جديد جهت فشرده‌سازي سيگنال در رادارهاي چندحاملي مبتني بر كدينگ فاز »...
١٧:٤١ ٢٢/١٢/١٣٨٨

../files/book/book01/book02/selol1100.jpg
سلولهاي بنيادي
كتاب سلولهاي بنيادي مجموعه اي است چهار جلدي كه به ترتيب به مباحثي پيرامون سلولهاي بنيادي جنيني (جلد اول) ، سلولهاي بنيادي بزرگسالان (جلد دوم) ، تمايز و كاربردهاي سلولهاي بنيادي ( جلد سوم) و ...
١٤:٠٥ ١٨/١١/١٣٨٨

../files/pdf/books/panel2.jpg
پیمایش پانلی
کتاب پيمايش پانلي مجموعه اي از مقالات جديد در حوزه مطالعات پیمایشی است كه در سمينار تخصصي پيمايش پانلي(ارديبهشت ماه 88)ارايه شد و به همت ايسپا تدوين شده است.
١٧:١٩ ٢٩/١٠/١٣٨٨

../files/puplication/scientific journal/p100.jpg
شماره دوازدهم فصلنامه "پژوهش زبان و ادبيات فارسي"
شماره دوازدهم فصلنامه علمي - پژوهشي "پژوهش زبان و ادبيات فارسي" از سوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي منتشر شد.در شماره جديد اين فصلنامه مقالاتي با عناوين« كاركردهاي معرفتي – روانشناختي شعر حافظ براي انسان معاصر»...
١٤:٤٤ ١٤/١٠/١٣٨٨

../files/puplication/scientific journal/zamin10088.jpg
هشتمین شماره فصلنامه "زمین‌شناسی ایران"
هشتمین شماره فصلنامه "زمین‌شناسی ایران" به صاحب امتیازی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی منتشر شد.در این شماره 9 مقاله با عناوین"مطالعه رخساره‌های ژئومرفولوژی براساس تجزیه و تحلیل سیمای سرزمین و چشم انداز تصاویر ماهواره‌ای ETM+ "
١١:٥٠ ٠١/٠٩/١٣٨٨

../files/nashriyat/ispa100.jpg
نخستين شماره فصلنامه «تحقيقات علوم اجتماعي ايران» منتشر شد
نخستين شماره از فصلنامه علمي «تحقيقات علوم اجتماعي ايران» از سوي مركز افكارسنجي دانشجويان ايران «ايسپا» وابسته به جهاددانشگاهي منتشر شد.در اين شماره مقالاتي با عناوين «بررسي امنيت و عوامل
موثر بر آن»و...
١٦:١١ ٠٥/٠٨/١٣٨٨

../files/nashriyat/bargh100.jpg
شماره جديد نشريه "مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران"
شماره دوم از سال ششم نشريه "مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران" از سوي پژوهشكده برق جهاددانشگاهي منتشر شد.در اين شماره از فصلنامه، مقالاتي با عنوان‌هاي «جداسازي كورمدولاسيون‌هاي مخابراتي با استفاده...
١٦:٤٢ ١٩/٠٢/١٣٨٨
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟



تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد