١٤:٤١ ٠٧/٠٤/١٤٠١
معرفي کتاب(تعداد: ٩٦)
../files/book/jahad2.jpg
نگاهي به كتاب فرهنگ سازماني جهاد
من همچنان اين فراز از صفحه دوازده كتابي را كه «دوست نازنيني» اخيراً نسخه‌اي از آن را به من پيشكش كرده بود، «بالا و پايين» مي‌كردم:
«از نظرگاه روش‌شناختي، شيوة اين پژوهش، تحليلي ـ استنباطي است؛ اما دستور كار پژوهش، يعني حيطه نمادشناسي پي‌جويي تحقيق را بر مبناي اصول و رهيافتهاي تأويل‌گرايي و هرمنوتيك و...
١٦:٠٦ ٠٨/٠٨/١٣٨٦

../files/book/book01/modibohran100.jpg
مديريت بحران: اصول ايمني در حوادث غير منتظره
فعاليت‌ها و حركات سازمان يافته انسان هميشه با فرصت و زمان كافي و مطابق روال عادي به انجام نمي‌رسد و گاهي بدون آمادگي قبلي و شناخت، شرايطي پيش ‌مي‌آيد كه برنامه‌هاي از پيش طرح شده كارايي خود را از دست مي‌دهد و اقدامات ديگري ضرورت مي‌يابد...
١٠:٥٥ ٠٢/٠٧/١٣٨٦

../files/book/book01/jahani100.jpg
جهاني شدن و شهر
«جهاني شدن» به معناي يكپارچه شدن جهان در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ارتباطي و حذف مرزهاي مصنوعي و قراردادي است. در اين مفهوم ضمن تغيير و تحولات اجتماعي از مقياس محلي به جهاني، سرنوشت تمامي بخش‌هاي كره زمين از طريق شبكه و پيوندهاي وابسته به هم و نفوذ و ارتباط متقابل اقتصادي، سياسي و...
١٥:٣١ ٠٦/٠٦/١٣٨٦

../files/book/book01/jahangardi100.jpg
جغرافياي جهانگردي و برنامه‌ريزي اوقات فرغت
مؤلف: دكتر مهدي قرخلو
ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي

«جهانگردي» به دليل وسعت عمليات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي مربوط به آن نه تنها يك امر محلي و ملي بلكه موضوعي منطقه‌اي و بين‌المللي است و....
١٠:٥٦ ١٢/٠٤/١٣٨٦

../files/book/book01/gharb100.jpg
نگاه غربي‌ها و مسلمانان به يكديگر
سيزدهمين پيمايش نگرش‌هاي جهاني pew
مترجم: امير هاشمي مقدم

پس از يك سال كه از آشوب‌هايي كه در پي انتشار كاريكاتور موهون پيامبر اعظم (ص) در روزنامه كشور....
١٥:٣٣ ١٦/٠٣/١٣٨٦

../files/book/book01/andeskopi100.jpg
جراحي آندوسكوپيك مغز
تأليف و ترجمه: دكتر اميدوار رضايي
ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
چاپ: اول ١٣٨٥

نوروآندوسكوپي در دهه اخير سيري رو به رشد را طي كرده است و در حال حاضر يكي از ابزارهاي توانمند در دستان جراح مغز و اعصاب امروزي است.
اين روش در برخورد....
١٤:١٨ ١٨/٠٢/١٣٨٦

../files/book/book01/shira100.jpg
بررسي ظرفيت مسئووليت پذيري شوراهاي اسلامي روستا
مؤلف: رحمت الله بنار
برگزيده هشتمين دوره پايان نامه سال دانشجويي ـ گروه علوم انساني، اجتماعي
ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي سال ١٣٨٥

«شوراي اسلامي روستايي» از جمله نهادهايي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تغيير در تمام سطوح مديريتي كشور، براي گردش امور روستا و جبران خلاء ناشي از فقدان مديريتي جامعه روستايي، به صورت خود جوش، در اغلب روستاها تشكيل شده است...
١٦:٠١ ٠٩/٠٢/١٣٨٦

../files/book/book01/hesabdari100.jpg
راهنماي حسابداري مالياتي
مؤلف: منيژه حبوبي
ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي

كتاب حاضر، از مجموعه كتاب‌هاي فراگيران دانشگاه پيام نور - براساس كتاب حسابداري مالياتي - تأليف «محمد رمضان احمدي» نوشته شده است. در اين كتاب علاوه بر حل مسائل كتاب حسابداري مالياتي، سوالات امتحاني سال‌هاي گذشته نيز گنجانده شده است.
اين كتاب براساس سرفصل‌هاي كتاب حسابداري مالياتي تهيه شده و نويسنده سعي كرده است از هر فصل...
١١:٠٤ ٢٨/٠١/١٣٨٦

../files/book/book01/kerm100.jpg
طراحي و راه اندازي كارگاه
پرورش كرم خاكي
مولف:سيف اله فرمحمدي
ناشر:جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان

تمامي كرم‌هاي خاكي در ردة اوليگوكيتها (Oligocheata) طبقه‌بندي مي‌شوند و تاكنون بيش از 3000 گونه از آنها شناسايي شده است. گسترش انواع كرم‌هاي خاكي در تمامي نقاط جهان يكسان نيست و عوامل متعددي باعث شده تا يك يا چند گونه از جمعيت بيشتري برخوردار گردند. براي مثال در مناطق...
١٠:١٨ ٢٢/٠١/١٣٨٦

../files/book/book01/shakhsiyt100.jpg
شخصيت پيشرفته
مؤلف: مهناز جزايري
ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي سال ١٣٨٥

«توسعه» و «پيشرفت» از مفاهيمي است كه انديشه بشر را همواره به خود مشغول كرده است. بشر از بدو خلقت، به گونه‌اي محسوس به سوي كمال و غايت خويش در حركت بوده و همواره با انگيزه‌هاي مادي و معنوي به فعاليت در اين راستا اهتمام داشته است...
١٥:٣٠ ١٨/٠١/١٣٨٦
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد