١٦:٢٩ ٠٥/٠١/١٤٠٢
ماهنامه پيام جهاد
شصت و هشتمين شماره پيام جهاد منتشر شد

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي گزارش كامل بازديد رييس جمهور از پژوهشكده رويان ، برگزاري دومين اردوي فرهنگي دانشجويي "طريق جاويد"، گزارش هشتمين كنگره بين المللي رويان در تهران ، گردهمايي معاونان فرهنگي جهاددانشگاهي سراسر كشور در اروميه و گفت و گو با مدير انتشارات جهاددانشگاهي واحد مشهد از جمله مطالبي است كه در اين شماره پيام جهاد منتشر شده است.

صفحه 1-14

صفحه 15 - 28

صفحه 29-42

صفحه43-56

١٠:٢٨ ١٩/٠٦/١٣٨٦
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد