٠٦:٥٠ ١٠/٠٣/١٤٠٢
معرفي کتاب(تعداد: ٩٦)
../files/book/shahr100.jpg
كتاب آسيب شناسي نظارت بر ساخت و ساز در شهر تهران منتشر شد
كتاب‌ "آسيب شناسي نظارت بر ساخت و ساز در شهر تهران " تأليف دكترعارف آقاصفري و مهندس‌حسن طليعي توسط پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي منتشر شد.
١٠:٥٣ ٠٤/٠٤/١٣٩١

../files/book/hoviat100.jpg
کتاب «رسانه و هویت ایرانی» منتشر شد


کتاب «رسانه و هویت ایرانی» به اهتمام دکتر منصور ساعی از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی در اردیبهشت ماه 1391 منتشر شد.
٠٨:٥٥ ٠٧/٠٣/١٣٩١

../files/book/electric100.jpg
اندازه گيري الكتريكي
مولف:جواد كاظمي
نوبت چاپ:1389 - دوم
قيمت:40000 ريال
ناشر:جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان
١٢:٣٤ ٢٧/٠١/١٣٩١

../files/book/89/termodinamik.jpg
اصول ترموديناميك
مولفان:زونتاك، بورگناك، ون وايلن
مترجم:دكتر احمدرضا عظيميان
سال و نوبت چاپ:1389 - پنجم
قيمت:150000 ريال
ناشر:جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان
٠٩:٣٨ ٢٤/١٢/١٣٩٠

../files/book/boton100.jpg
آناليز و طراحي سازه هاي بتن آرمه
مولف:دكتر امير مسعود كي نيا
سال و نوبت چاپ:1389 – بيست و يكم
قيمت:110000 ريال
ناشر:جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان
١١:٤٥ ١٧/١٢/١٣٩٠

../files/book/jahade-egtesadi.jpg
جهاد اقتصادي
كتاب حاضر حاصل تلاش جمعي از نويسندگان تحت نظارت كميته علمي پنجمين جشنواره ملي بهار در سه فصل ديني – قرآني، فرهنگي – اجتماعي و اقتصادي است...
١١:٢٦ ٠٧/٠٩/١٣٩٠

../files/book/mezanshimi100.jpg
مهندسي بافت استخوان و سلولهاي بنيادي مزانشيمي
كتاب مهندسي بافت استخوان سلولهاي بنياد مزانشيمي تاليف دكتر محمدرضا باغبان اسلامي نژاد عضو هيئت علمي پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي منتشر شد.
١١:٥٨ ٠١/٠٨/١٣٩٠

../files/book/bohran100.jpg
اصول و مباني مديريت بحران
اين كتاب با هدف آشنا كردن مخاطب با مباني مديريت بحران و اصول پيشگيري، رويارويي و كنترل سوانح، به عنوان كتاب درسي به منظور تدريس دروس...
١٣:٢١ ١٩/٠٧/١٣٩٠

../files/book/shimi-taj.jpg
شيمي تجزيه مهندسي
شيمي تجزيه مهندسي
مولفان:دكتر علي اصغر انصافي – دكتر حسن رحيمي منصور
چاپ:1389 - چهارم
قيمت:110000 ريال
ناشر:جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان
١٦:٠٤ ١٩/٠٦/١٣٩٠

../files/book/amar100.jpg
آمار و احتمال (كاربرد در كشاورزي)
مولفان:دكتر عبدالمجيد رضايي – دكتر سيد علي محمد ميرمحمدي ميبدي
نوبت چاپ:1389 - چهارم
قيمت:84000 ريال
ناشر:انتشارات جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان
١٧:٠٥ ١٣/٠٤/١٣٩٠
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد