٠٢:٣٢ ٠٧/٠٧/١٤٠١
حوزه فرهنگي

    حوزه فرهنگي 


    جهاددانشگاهي از آغاز تكوين و شكل گيري اين نهاد، كوشش مستقيم و مستمر در عرصة فعاليتهاي فرهنگي در دانشگاهها و محيط هاي دانشجويي را سرلوحة اهداف و برنامه هاي خود داشته است .
    مشخصة ‌اساسي در اين حوزه تكيه و توجه به طرحهاي خود جوش دانشجويي بوده و جهاددانشگاهي افتخار طراحي و ابداع دهها برنامه سراسري را از آن خود ساخته است .
    تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي ،  برنامه ريزي فرهنگي وتربيتي ،ايجاد آمادگي فكري وافزايش دانش و بينش ديني و سياسي در قشر جوان، بخصوص دانش آموزان دبيرستاني ودانشجويان به منظور مقابله با غرب زدگي وانحرافات فرهنگي در چارچوب سياستهاي فرهنگي كشور ، رويكرد اساسي جهاددانشگاهي در حوزه فرهنگي است . در اين راستا ، اهداف مشخص حوزه معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي به شرح و ترتيب زير تعيين شده است:
    - تعميق گرايش و باورهاي ديني و آگاهي هاي سياسي نسل جوان  ‌به ويژه دانشجويان .
    - تبليغ وترويج‎آرمانها و ارزشهاي انقلاب اسلامي به منظور جلوگيري از انقطاع نسلها و مقابله با تهاجم فرهنگي.
    - رشد خلاقيت و پرورش استعدادهاي هنري و ادبي نسل جوان به ويژه دانشجويان .
    - ايجاد زمينه براي تقويت مشاركت فعال جوانان به ويژه دانشجويان در مسائل سياسي و اجتماعي كشور .
سرفصلها و فعاليتهاي‌ فرهنگي‌
    در مجموع‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ جهاددانشگاهي‌ در واحدهاي‌ تابعه‌ سراسر كشور در قالب‌ 4 سرفصل‌ فرهنگي‌ - هنري‌، سياسي‌ - اجتماعي‌، فعاليتهاي‌ فوق‌ برنامه‌ و فرهنگي‌ - ادبي‌ برگزار مي‌گردد
- فعاليتهاي فرهنگي - ادبي و فرهنگي - هنري
    برنامه هاي فرهنگي-ادبي و فرهنگي - هنري مجموعه‌اي از فعاليتهاي معاونت فرهنگي است كه موضوع آنها فرهنگ مكتوب از جمله شعر، ادبيات نمايشي، قصه، مقالات فرهنگي، ادبي و هنري مي‌باشد و هدف آن فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي شناسايي و نيز رشد و بالندگي استعدادهاي ادبي-هنري دانشجويان ،طراحي و اجراي برنامه هاي مناسب براي رقابت سالم دانشجويان در اين زمينه ها و در جهت معرفي و ارج گذاري استعدادهاي برتر ،تشويق جوانان و دانشجويان به فراگيري مهارتهاي هنري و ادبي ،توجه به ارزشهاي اصيل ديني و علمي در عرصة آفرينش هاي فرهنگي-ادبي و هنري دانشجويان، توجه به زبان و ادبيات فارسي و بهره گيري از ارزشها و جذابيتهاي آن در فعاليتهاي فرهنگي ادبي و هنري مي باشد .
فعاليتهاي سياسي - اجتماعي
    هدف از برگزاري برنامه‌هاي سياسي - اجتماعي، آشنا سازي دانشجويان با مشكلات و نيازهاي فرهنگي - اجتماعي كشور، طراحي برنامه‌هاي مناسب براي گفتگو و تبادل‌نظر دانشجويان با صاحبنظران و شخصيتهاي فرهنگي - سياسي كشور، فراهم كردن زمينه براي معرفي گرايش‌ها و افكار سياسي به منظور ارتقاي سطح آگاهي و افزايش قدرت تحليل سياسي دانشجويان و فراهم آوردن زمينه براي مشاركت دانشجويان در فعاليتهاي سياسي - اجتماعي مي‌باشد.
فعاليتهاي فوق برنامه
    هدف از برگزاري برنامه هاي مختلف فوق برنامه ، تقويت انگيزه ها و حس مسئوليت پذيري و جمع گرايي در دانشجويان و برگزاري مراسم و اعيادملي ومذهبي به منظور بزرگرداشت اعياد و شخصيتهاي ملي و مذهبي و تقويت حس مشاركت جويي و خلاقيت در زمينه هاي مختلف ادبي ، هنري و غيره مي باشد .


معاونت فرهنگي

تلفن

نمابر

 

معاون فرهنگي

مهندس عليرضا زجاجي

66971561-2

66491343

 

مديركل راهبري امور فرهنگي

بابك ارسيا

66491213

 

مديركل دفتر برنامه ريزي فرهنگي

 

 

 

مدير كل دفتر مطالعات فرهنگي

دكتر فريبا مومني

66491159
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد