١٤:٢٩ ٠٥/٠١/١٤٠٢
واحدها و پژوهشکده ها

 پژوهشگاه ها و پژوهشكده ها:

پژوهشگاه  فن آوريهاي نوين علوم زيستي  جهاددانشگاهي - ابن سينا

روابط عمومي : صفورا سليماني فخر

آدرس: تهران-بزرگراه شهيد چمران- اوين- دانشگاه شهيد بهشتي- انتهاي بلوار محوطه دانشگاه
تلفن:  22432020  (كد تهران-021)
نمابر:  22432021
تارگاه: www.avicenna.ac.ir
پست الكترونيكي: contact@avicenna.ac.ir


پژوهشكده برق جهاددانشگاهي

آدرس: تهران- نارمك – خيابان فرجام  -خيابان شهيد حيدر خاني  - خيابان شهيد ملك لو – شماره 188- كد پستي 1684933561  - ص پ : 1899- 16765
تلفن:  77896688- 77891716 (كد تهران - 021)
نمابر:  77453106
پست الكترونيكي: sec.ier@acecr.ac.ir


پژوهشكده تكنولوژي توليد جهاد دانشگاهي

روابط عمومي : عبدالكريم قمرهلالات

آدرس: اهواز-جاده گلستان،بلوار گلديس،كوچه‌پرديس،‌پژوهشكده‌تكنولوژي ‌توليد جهاددانشگاهي
تلفن:  3352615 (كد اهواز-0611)
نمابر:  3358490
تارگاه: -
پست الكترونيكي: sec.pti@acecr.ac.ir


پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي جهاددانشگاهي

آدرس: كرج- كيلومتر 55 اتوبان تهران - قزوين - سه راهي سوپا - انتهاي بلوار كاوش - مجتمع  تحقيقاتي جهاد دانشگاهي
آدرس دفتر تهران: خيابان انقلاب اسلامي - خيابان فخررازي - خيابان شهداي ژاندارمري شرقي - پلاك 72 - طبقه سوم
تلفن:  (4764050- كد كرج 0261 ) - (8-66969577 - كد تهران 021)
نمابر:
كرج(4764060)- تهران (66969576)
تارگاه: www.irdci.ac.ir
 پست الكترونيكي: sec.irdci@acecr.ac.ir


پژوهشكده توسعه تكنولوژي جهاددانشگاهي

روابط عمومي : بهزاد رشيدي

آدرس: تهران- خيابان آزادي - ضلع شمالي دانشگاه صنعتي شريف - خيابان شهيد قاسمي – پلاك 71 - ص پ 686-  13445
تلفن:  66024544 - 66005936- 66005979 (كد تهران-021)
نمابر:  66012497
تارگاه : www.tdins.org
پست الكترونيكي:  info.jdsharif.ac.ir - sec.tdins@acecr.ac.ir


پژوهشكده توسعه و برنامه ريزي جهاد دانشگاهي

آدرس: تبريز-بلوار 29 بهمن - خيابان جام جم - روبروي صدا و سيماي استان آذربايجان شرقي
تلفن:
(3321120) 30-3295727 (كد تبريز- 0411)
نمابر:3322618
تارگاه:

 پست الكترونيكي: info@jdash.ac.ir


پژوهشكده سرطان پستان جهاد دانشگاهي

آدرس: تهران-خيابان انقلاب اسلامي - خيابان ابوريحان - خيابان شهيد نظري - پلاك 45
تلفن:  66952040 (كد تهران- 021)
نمابر:  88988957-66952040
تارگاه: www.icbc.ir
 پست الكترونيكي: info@icbc.ir


پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي

روابط عمومي: رحيم توسليان

 آدرس: تهران-بزرگراه رسالت - انتهاي خيابان بني هاشم شمالي - كوي حافظ
تلفن: 23562000  (كد تهران-021)
 نمابر: 22306481
تارگاه: www.royaninstitute.org
 پست الكترونيكي: info@ royaninstitute.org  - sec.royan@acecr.ac.ir


پژوهشكده علوم و فناوري مواد غذايي جهاد دانشگاهي

آدرس: مشهد-پرديس دانشگاه فردوسي - سه راه علوم تربيتي
تلفن:
8762001 (كد مشهد-0511)
نمابر: 8762001
تارگاه:  -

پست الكترونيكي:sec.khr@acecr.ac.ir


 پژوهشكده علوم پايه كاربردي جهاددانشگاهي

روابط عمومي: امید قهرمانی

آدرس:  تهران-  اوين- دانشگاه شهيد بهشتي - ص پ : 1171- 19615
تلفن:  (4-22431933) 40- 22431939  (كد تهران-021)
نمابر:  22431938
تارگاه: www.rias.ac.ir
پست الكترونيكي: sec.rias@acecr.ac.ir


پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي

روابط عمومي: فرانك فرزدي

آدرس: تهران- خيابان انقلاب اسلامي - خيابان فلسطين جنوبي - خيابان شهيد وحيد نظري  - پلاك 23 - كد پستي: 1315795795 - ص پ: 1756 - 13145
تلفن:  66480804  و  9- 66951877 (كد تهران-021)
نمابر:   66480805
تارگاه:www.ihsr.ac.ir
پست الكترونيكي: sec.ihsr@acecr.ac.ir  -  info@ihsr.ac.ir


پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي

روابط عمومي: محمد قاسمي

آدرس: تهران - خيابان انقلاب اسلامي- خيابان دانشگاه- خيابان شهيد وحيد نظري شرقي-    پلاك 47
تلفن: (5-66951593) 2-66497561 (كد تهران-021)
نمابر:  66492129
تارگاه:
پست الكترونيكي: sec.ihssr@acecr.ac.ir -  info.ihssr@acecr.ac.ir


پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي

روابط عمومي: معصومه كيهاني فر

آدرس: تهران-خيابان انقلاب اسلامي - بين خيابان فلسطين و  چهارراه وليعصر - نبش خيابان شهيد برادران مظفر (جنوبي ) - شماره 1176
تلفن:  2- 66970901 (كد تهران-021)
نمابر:  66970903
تارگاه:
www.icas.ir
پست الكترونيكي: sec.aci@acecr.ac.ir


  پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهي

آدرس: تهران-خيابان انقلاب اسلامي - چهارراه كالج- كوچه سعيدي - پلاك 5
تلفن:
3-88930150 (كد تهران-021)
نمابر: 88930157
تارگاه: 
www.rooyesh.ir
پست الكترونيكي: info@ictrc.ir


پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي

روابط عمومي: آزاده حاتمي

آدرس:
كرج- كيلومتر 55 اتوبان تهران قزوين - بلوار سوپا شهرك تحقيقاتي كاوش مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي - صندوق پستي مهرويلا : 369 - 31375
آدرس دفتر تهران: خيابان انقلاب اسلامي - خيابان فخررازي - خيابان شهداي ژاندارمري شرقي - پلاك 72 - طبقه سوم

تلفن:  تهران:(66491564-66491344 - كد تهران: 021)- كرج:(19-4764010-كد كرج:0261)
نمابر:  (تهران:66971191)-(كرج:4764021)
تارگاه : www.imp.ac.ir
پست الكترونيكي: sec.imp@acecr.ac.ir


پژوهشكده گردشگري جهاد دانشگاهي

آدرس: مشهد-پرديس دانشگاه فردوسي - سازمان مركزي جهاد دانشگاهي - طبقه اول
تلفن:
  8810109
(كد مشهد-0511)
نمابر:
  8810109

تارگاه:
-
پست الكترونيكي:
-


پژوهشكده محيط زيست

 آدرس: رشت- خيابان ملت - ضلع غربي باغ محتشم - خيابان شهيد سيادتي  ص پ : 3114 - 41635
تلفن:  3232413 - 3232407-3242001 (كد رشت - 0131)
نمابر:  3242006
تارگاه: www.erijd.ir
پست الكترونيكي:  sec.eri@acecr.ac.ir -  info@erijd.irپژوهشكده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهي


آدرس: تهران-تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهيد چمران ، نبش خيابان بلوچستان ، پلاك 15
تلفن: 88241550 (كد تهران-021)
نمابر: 88240836
تارگاه: www.icds.ir
پست الكترونيكي: Info@icds.ir


واحدهاي استاني جهاد دانشگاهي:

 جهاددانشگاهي واحد استان آذربايجان شرقي

روابط عمومي: اكبر شوقي

آدرس:تبريز- بلوار 29 بهمن -  دانشگاه تبريز - جهاددانشگاهي
تلفن:  8 - 3348607 (كد تبريز-0411)

نمابر:  3342565
تارگاه:

پست الكترونيكي: sec.as@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد استان آذربايجان غربي

روابط عمومي: غلامرضا سرهنگ زاده

آدرس: اروميه- خيابان شهيد بهشتي - دانشگاه اروميه – جهاددانشگاهي - ص پ  168- كدپستي 57135
تلفن:  3468618 (كد اروميه- 0441)

نمابر:  3454330-3445410
پست الكترونيكي: sec.ag@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد استان مركزي(اراك)

روابط عمومي: فاطمه غني پور

آدرس: اراك - خيابان شهيد بهشتي - جهاد دانشگاهي- ص پ 716
تلفن: (4-2777400) -2785550  - 2770470  (كد اراك- 0861)
نمابر: 2770470
تارگاه:www.jdmarkazi.ac.ir  
پست الكترونيكي: sec.mr@acecr.ac.ir

 جهاددانشگاهي واحد استان اردبيل

روابط عمومي : مهران محمدی

آدرس: اردبيل- بلوار معلم - روبروي پل استخر - پلاک 123 - ساختمان شماره 2  کد پستی: 14491-56136
تلفن:  2246515 - 2246616 (كد اردبيل-0451)

نمابر:  2253933
پست الكترونيكي: sec.ar@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد استان ايلام

روابط عمومي: هوشنگ فتح الهي

آدرس: ايلام- 24 متری ولیعصر - بالاتر از پنج راه جهاد -  جهاددانشگاهي واحد استان ايلام - كد پستي 33819-69318
تلفن:  3347002 - 3354121  (كد ايلام-0841)

نمابر:  3354122
تارگاه:
www.jd-ilam.ir
پست الكترونيكي: sec.il@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد اصفهان

روابط عمومي: سعيد نيكخواه

آدرس: اصفهان- خيابان هزارجريب -   دانشگاه علوم پزشكي اصفهان -  جنب دانشكده بهداشت
تلفن:  7922673 (كد اصفهان - 0311)

نمابر: 6687021
تارگاه
: www.jdi.ir
پست الكترونيكي:
sec.es@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد استان چهار محال و بختياري

روابط عمومي: شهاب شيخيان

آدرس: شهركرد-خيابان وليعصر شمالي - روبروي بيمه خدمات درماني - جهاددانشگاهي واحد استان ( طبقه سوم ) - كد پستي : 8816774419
تلفن:
2241514-2222246 (كد شهركرد-0381)
نمابر:  2241514
پست الكترونيكي: sec.cb@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد استان خراسان جنوبي

روابط عمومي: تکتم سبزبان

آدرس: بيرجند-خيابان پاسداران - خيابان قدس - صندوق پستي 466
تلفن: 2221020-2223006 (كد بيرجند-0561)

نمابر:  2222629
تارگاه: www.jahadkhj.ir
پست الكترونيكي:
sec.khj@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد استان خراسان شمالي

روابط عمومي: احسان عباسي

آدرس: بجنورد - كيلومتر 5 جاده اسفراين ، ابتداي جاده اركان، سايت اداري تخته اركان
تلفن:  2285727 (كد بجنورد-0584)

نمابر:  2285726
تارگاه:

پست الكترونيكي:sec.khs@acecr.ac.ir  جهاددانشگاهي واحد استان خوزستان

روابط عمومي: رضا عنبر سر

آدرس: اهواز- سازمان مركزي دانشگاه شهيد چمران – طبقه همكف-ص پ  136- 61355
تلفن:  3330023-3360022 (كد اهواز -0611)

نمابر:  3330084
پست الكترونيكي: sec.kz@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد استان زنجان

روابط عمومي: محمدرضا كرمي

آدرس: زنجان-خيابان كارگر (صفا) – ابتداي خيابان بهار – پلاك 3
تلفن:  4248517- 4248243 (كد زنجان-0241)
نمابر:  4260037
پست الكترونيكي: sec.zn@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد استان سمنان

روابط عمومي:حسن رهايي

آدرس: سمنان- خيابان طالقاني - بالاتر از ميدان ارگ - جنب كوچه شهيد خواجوي - پلاك172- كدپستي : 3513686161
تلفن: 3325030 (كد سمنان-0231)
نمابر: 3328517- 3337276
پست الكترونيكي:
Sec.sm@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد استان سيستان و بلوچستان

روابط عمومي: حبيب اله اكرمي نيا

آدرس:  زاهدان- خيابان دانشگاه  - دانشكده ادبيات و علوم انساني - ص پ : 655 - 98135
تلفن:  2440087- 2448219 (كد زاهدان-0541)
نمابر:  2412145
پست الكترونيكي: sec.sb@acecr.ac.ir


جهاددانشگاهي واحد صنعتي اصفهان

روابط عمومي: محمدرضا نظري

آدرس:  اصفهان- دانشگاه صنعتي اصفهان  - جهاددانشگاهي - ص پ : 147 - 84155
تلفن:  3912540 (كد اصفهان-0311)
نمابر:  3912541
تارگاه: www.jdiut.ac.ir
پست الكترونيكي: iut@acecr.ac.ir


جهاددانشگاهي واحد استان فارس

روابط عمومي: محمد جواد رعيتي

آدرس: شيراز-  خيابان زند – دانشكده پزشكي - حوزه مديريت جهاددانشگاهي فارس -  ص پ: 1463 - 71345
تلفن:  2335010- 2343112- 2352219 (كد شيراز-0711)
نمابر:  2305373
پست الكترونيكي: sec.fr@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد استان قزوين

روابط عمومي: اميرعلي بينام

آدرس: قزوين-خيابان خيام شمالي ، نبش كوچه 12، پلاك 433
تلفن:  3337691  (كد قزوين-0281)
نمابر:  2240405
تارگاه:
www.jdqazvin.ac.ir
پست الكترونيكي: sec.qz@acecr.ac.ir جهاددانشگاهي واحد استان قم

روابط عمومي: محمد رستمي

آدرس: قم- ميدان مصلي - بلوار شهيد منتظري - كوچه شماره 26 - پلاك 4
تلفن:  7839400 (كد قم-0251)
نمابر:  7833663
تارگاه: http://jd-qom.ac.ir
پست الكترونيكي:
sec.qm@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد استان كردستان

روابط عمومي: شيدا رحيمي

آدرس: سنندج- خيابان امام خميني (ره) - ابتدي كوچه يمين لشكر - جهاد دانشگاهي واحد استان كردستان
تلفن:  2227428-2277901 (كد سنندج-0871)
نمابر: 2254543
تارگاه: www.jdkurd.ir
پست الكترونيكي: sec.kd@acecr.ac.ir


 
جهاددانشگاهي واحد استان كرمان

روابط عمومي: سيدامين مير حسيني

آدرس: كرمان- انتهاي بلوار 22 بهمن  - مجتمع دانشگاه شهيد باهنر - ص پ : 517-198
تلفن:  3341168-3319547 (كد كرمان-0341)
نمابر:  4-3221442
پست الكترونيكي: sec.kr@acecr.ac.ir جهاددانشگاهي واحد استان كرمانشاه

روابط عمومي: مهدي عبدالمالكي

آدرس: كرمانشاه- سه راه 22 بهمن - ابتداي خيابان جهاددانشگاهي - صندوق پستي 1317 - 67145
تلفن:  8257210 ( كد كرمانشاه-0831)

نمابر: 8257210-8250808-8246768
تارگاه:
www.jdk.ir
پست الكترونيكي: sec.ks@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد استان كهگيلويه و بوير احمد

روابط عمومي: عيسي فتحي

آدرس: ياسوج - كهگيلويه و بويراحمد ، خيابان جمهوري ، بلوار آيت الله كاشاني (سالم آباد) ،  روبه روي فرعي 9 سالم آباد - جهاددانشگاهي استان
تلفن:  2236412 (كد ياسوج-0741 )
نمابر:  2236412
پست الكترونيكي: sec.kb@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد استان گيلان

روابط عمومي: معصومه نيك كار

آدرس: رشت- خيابان ملت  سازمان مركزي دانشگاه گيلان – كدپستي –   ص پ 3576- 41635
تلفن: 4-3232563 (كد رشت-0131)
نمابر:  3223520
پست الكترونيكي: sec.gl@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد استان گلستان

آدرس: گرگان - خيابان شهيد بهشتي - دانشگاه علوم كشاورزي  و منابع طبيعي  گرگان - ساختمان جهاددانشگاهي - صندوق پستي 1116-49175
تلفن: 2245572 (كد گرگان-0171)
نمابر: 2251767
پست الكترونيكي: sec.gs@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد استان لرستان

آدرس: خرم آباد-ميدان 22 بهمن - بلوار 60 متري دانشگاه - بين افلاك دوم و سوم - ساختمان مركزي جهادانشگاهي
تلفن: 3236628 (كد خرم آباد-0661)
نمابر: 3212000
تارگاه:www.jdlorestan.ac.ir
پست الكترونيكي: sec.lr@acecr.ac.ir جهاددانشگاهي واحد استان مازندران

روابط عمومي:  كميل شفقت

آدرس: ساري-خيابان امير مازندراني - خيابان وصال -  جهاددانشگاهي-ص پ  1667 -48175
تلفن 21-2253520 (2253383) (كد ساري-0151)
نمابر:  2253382
تارگاه:
پست الكترونيكي: sec.mz@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد مشهد

روابط عمومي:  ابراهيم مروتي

آدرس: مشهد-ميدان آزادي -  پرديس دانشگاه -  ص پ1376- 91775
تلفن:  2-8832360  (كد مشهد-0511)
نمابر:  8832369
تارگاه: www.jdm.ac.ir
پست الكترونيكي: sec.khr@acecr.ac.ir جهاددانشگاهي واحد استان هرمزگان

روابط عمومي: صديقه محبي نودژ

آدرس: بندر عباس-ابتداي بلوار دانشگاه - جهاددانشگاهي استان هرمزگان - كد پستي 13145 _ 79159
تلفن: 10-6684401 (كد بندر عباس-0761)
نمابر: 6684401
تارگاه: www.jdhor.ac.ir
پست الكترونيكي: sec.hr@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد استان همدان

روابط عمومي: ليلا شهمراد

آدرس: همدان-چهارراه شريعتي - بلوار آيت ا . . . كاشاني _ پايين تر از دبيرخانه دانشگاه علوم پزشكي - كوچه جهاددانشگاهي- پلاك 50 - صندوق پستي : 3198 - 65165
تلفن:  2527122 - 2528669 (كد همدان-0811)
نمابر:  2528677
تارگاه:
www.jdhamedan.ac.ir
پست الكترونيكي: sec.hm@acecr.ac.irجهاددانشگاهي واحد استان يزد

روابط عمومي: غلام عباس اناري

آدرس: يزد - بلوار دانشجو - جهاد دانشگاهي استان يزد
تلفن: 89-8264080 (كد يزد-0351)
نمابر:  8264099
تارگاه: www.yazdjdu.ac.ir
پست الكترونيكي: sec.yz@acecr.ac.ir- info@yazdjdu.ac.ir


واحدهای جهاد دانشگاهي مستقر در تهران :

جهاددانشگاهي واحد اميركبير


روابط عمومي: مجتبي آهنگر

آدرس: تهران- خيابان حافظ- روبروي خيابان سميه-  دانشگاه صنعتي امير كبير - ساختمان جهاددانشگاهي
تلفن:  66950981 - 66465392 (كد تهران-021)
نمابر:  66950982
تارگاه: www.jdamirkabir.ac.ir
پست الكترونيكي:sec.amirkabir@acecr.ac.ir 

جهاددانشگاهي واحد الزهرا (س)

آدرس: تهران- ميدان ونك -ده ونك -دانشگاه الزهرا(س) صندوق پستي 19834
تلفن: 9-88044051-88058940 داخلي 2194 (كد
تهران-021)
نمابر: 88605584
تارگاه:
www.jdalzahra.ac.ir
پست الكترونيكي: sec.alzahra@acecr.ac.ir


جهاددانشگاهي واحد تربيت مدرس

روابط عمومي: اباصلت اسدی

آدرس: تهران- بزرگراه جلال آل احمد - پل نصر - دانشگاه تربيت مدرس ص پ :  343 - 14115
تلفن:  (8288 داخلي4114-3945 ) 88220304 - 88220295 (كد تهران-021)

نمابر:  88220298
تارگاه:

پست الكترونيكي: sec.modares@acecr.ac.ir 


جهاددانشگاهي واحد تربيت معلم

آدرس: تهران- خيابان  شهيد مفتح - شماره 49- دانشگاه تربیت معلم - حوزه ریاست - طبقه همکف - جهاددانشگاهی واحد تربیت معلم - ص پ : 186 - 15615
تلفن:  88309292 - 88302524 -7- 88831976 (كد تهران- 021)
نمابر:  88302524
تارگاه: jdmoalem.ac.ir
پست الكترونيكي: sec.moalem@acecr.ac.ir


 جهاددانشگاهي واحد تهران

روابط عمومي: مهدي عابدي سقا

آدرس : تهران- خيابان انقلاب -  خيابان 16آذر - سازمان مركزي دانشگاه تهران - طبقه پنجم -     ص پ :186- 13145
تلفن :  61112944-61112850- 66495785 (كدتهران- 021)
نمابر :  66402713
تارگاه : www.jahat.ir
پست الكترونيكي: info@jahat.irsec.tehran@acecr.ac.ir


جهاددانشگاهي واحد خواجه نصير الدين طوسي

روابط عمومي: جواد گرمرودي

آدرس:
تهران- خيابان شريعتي- تقاطع بزرگراه رسالت- دانشكده برق خواجه نصير- جهاددانشگاهي واحد خواجه نصير ص پ 314- 16315
تلفن:  (پنج خط)88466200 (كدتهران-021)
نمابر:  88466200(داخلي400)
تارگاه: www.jdnasir.ac.ir
پست الكترونيكي: info@jdnasir.ac.ir


جهاددانشگاهي واحد شهيد بهشتي

روابط عمومي: امید قهرمانی

آدرس:
تهران- اوين - دانشگاه شهيد بهشتي - ص پ :196151171

تلفن:  22431939 - 22431934 (كد تهران-021)
نمابر:  22431938
تارگاه: www.jdsb.ac.ir
پست الكترونيكي: sec.beheshti@acecr.ac.ir

جهاددانشگاهي واحد صنعتي شريف

روابط عمومي: بهزاد رشيدي

آدرس:
تهران- خيابان آزادي - خ شهيد ولي ا . . . صادقي - روبروي درب شمالي دانشگاه صنعتي شريف -  پلاك 71–     كدپستي 1459974111
تلفن:  66007889 -  66024544 -  66005970 (كدتهران - 021)
نمابر:  66012497
تارگاه: www.jdsharif.ac.ir
پست الكترونيكي: info.jdsharif.ac.ir

جهاددانشگاهي واحد علامه طباطبايي

آدرس: 
تهران-  خيابان كريمخان زند -  نبش آبان شمالي - سازمان مركزي دانشگاه علامه طباطبايي - طبقه اول -  جهاددانشگاهي

تلفن: 3- 88911001  (كدتهران-021)
نمابر:  88909508
تارگاه: www.DDALLAMEH.AC.IR
پست الكترونيكي: jd_Allameh@jdcord.jd.ac.ir - sec.allameh@acecr.ac.ir

جهاددانشگاهي واحد علم و صنعت

آدرس: تهران- نارمك – خيابان فرجام - خيابان خاور - مقابل دانشگاه علم و صنعت - پلاك 184
تلفن: 2- 77455001 (كدتهران- 021)
نمابر:  77455003
تارگاه: www.jdevs.com
پست الكترونيكي: sec.iust@acecr.ac.ir -  info@jdevs.com - jd_Elmosanat@jdcord.jd.ac.ir
 جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي ايران    

روابط عمومي: روح ا... آهون بر

آدرس
:
تهران- ميدان ونك  خيابان شهيد حقاني - نبش خيابان گاندي -  پلاک 146 - كد پستي : 1517964311
تلفن:  88664539 (كدتهران - 021)
نمابر:  88791207
تارگاه: www.irmed.org
پست الكترونيكي: sec.iums@acecr.ac.ir -   Info@Irmed.ORG

 جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران

روابط عمومي: مسعود آسيما

آدرس:
تهران- خیابان قدس، خیابان پورسینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساختمان آموزش پزشکی، شماره 101
تلفن:  66405895 – 66404720 - 66991162 (كد تهران -021)
نمابر:  88988957 - 88968159
تارگاه: http://jdtums.ac.ir
پست الكترونيكي: sec.tums@acecr.ac.ir - Info@jdtums.ac.ir

جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي

روابط عمومي: غلامرضا شكاري

آدرس:
تهران- بزرگراه شهيد چمران - خيابان تابناك – خيابان پروانه - جنب بيمارستان آيت ا . . . طالقاني – ساختمان شماره 2 -ستاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  -طبقه دوم  -     ص پ :4631-  19395

تلفن: 9- 22439864 (كدتهران - 021)
نمابر:  22439865
تارگاه: www.jdsbmub.ir
پست الكترونيكي: jdsbums@Avesina.org - jd_Opbeheshti@jdcord.jd.ac.ir 

  جهاددانشگاهي واحد هنر

آدرس : تهران- خيابان انقلاب - روبروي پارك دانشجو  - كوچه بالاور - پلاك 4 - طبقه 4
تلفن :  66465327 (كدتهران -021)
نمابر :  66414402
تارگاه: www.jdhonar.ac.ir
پست الكترونيكي: jd_Honar@jdcord.jd.ac.ir - sec.honar@acecr.ac.ir 
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد