٠٧:٢٧ ١٠/٠٣/١٤٠٢
حوزه آموزشي

    حوزه آموزشي

    جهاددانشگاهي نهادي است برخاسته ازبطن انقلاب فرهنگي كه ازابتدا، فعاليت‌هاي آموزشي راسرلوحه برنامه‌هاي خود قرار داده و بر اساس نيازهاي تخصصي جامعه در رشد و گسترش آن كوشيده است. اكنون اين نهاد با تجارب آموزشي و تدوين و تعريف دوره‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت و تأسيس مؤسسات آموزش عالي و مراكز آموزش عالي علمي ـ كاربردي و مراكز آموزشي تخصصي كوتاه مدت در استانهاي كشور مجدانه در ارائه خدمات آموزشي فعاليت دارد.
    افزايش آمار فراگيران، گسترش دوره‌ها و رشته‌هاي آموزشي و تأسيس مؤسسات آموزشي و مراكز آموزشي عالي علمي ـ كاربردي، تأسيس و توسعه مراكز آموزشي همه و همه نشانگر استقبال هموطنان عزيز به ويژه قشر جوان از فعاليت‌هاي اين نهاد مي‌باشد.
    تمامي توفيق‌ها و پيشرفت‌ها و افق‌هاي روشني كه در پيش رو داريم مرهون تلاش و ايثار جهادگران عزيز در سراسر كشور است.
    اقبال دلگرم كننده مردم ريشه در مفاهيم نام مقدس جهاددانشگاهي وخدمات خالصانه اين عزيزان دارد. 

   عناوين برنامه‌هاي اجرايي معاونت آموزشي در طي برنامة دوم توسعه82 ـ 80

طرح‌هاي استانداردسازي و نظارت بر فعاليت‌هاي آموزشي
    استاندارد كردن فضاهاي كالبدي‌، تجهيزات‌، امكانات‌، روشها، شيوه‌ها، محتواي دروس و شناسنامه‌دار كردن دوره‌ها و همچنين نظارت مستمر بر فعاليتها و ارزشيابي آنها و شناسايي نقاط ضعف و قوت‌.

 تدوين دوره‌هاي آموزشي‌
    تعريف و تدوين دوره‌هاي مختلف آموزشي با هدف ارتقاي سطح كمي و كيفي آموزشهاي جهاددانشگاهي اعم از تكدرس‌، ترميك و بلند مدت مورد نياز جامعه و همچنين تدوين دوره‌هاي آموزش ضمن‌خدمت‌، كوتاه‌مدت و بلندمدت براي مقاطع كارشناسي‌، كارشناسي ارشد و دكتري‌، دوره‌هاي پودماني و علمي ـ كاربردي (كارداني و كارشناسي‌)

  طرحهاي اطلاع رساني آموزشي‌
    انتشار فصلنامه آموزشي‌، تجهيز و راه اندازي سايت آموزشي جهاددانشگاهي و بهره گيري از ساير روش‌ها براي اطلاع‌رساني‌، تبادل تجربه‌ها و معرفي قابليت‌ها، توانمندي‌ها و پتانسيل‌هاي آموزشي جهاد دانشگاهي در سطح عمومي و درون سازماني‌

 ايجاد، توسعه و تجهيز مراكز آموزشي‌
    ايجاد و راه اندازي و همچنين توسعه‌، گسترش‌، تجهيز، بهسازي و ساماندهي مراكز كوتاه مدت و بلند مدت آموزشي جهاددانشگاهي

 طرحهاي ارتقاي اعضاي هيئت علمي
    نظام‌‌دهي امور مختلف مرتبط با اعضاي هيئت علمي همانند ترفيع‌، ارتقاء، تسهيلات آموزشي و ساير برنامه‌ها با هدف ارتقاي دانش و رشد كيفي اعضاي هيئت علمي‌.

 ارائه خدمات تخصصي آموزشي‌
    برگزاري دوره‌هاي مختلف تخصصي و ميان رشته‌اي به شيوه‌هاي تكدرس‌، ترميك‌، كارگاه‌هاي آموزشي‌، سمينارها و كنگره‌هاي آموزشي‌.

 تامين خدمات عمومي و پشتيباني حوزه آموزشي
    تامين و تجهيز ستاد معاونت آموزشي و حمايت اجرايي و مالي از فعاليت‌هاي مستقلي كه در ساير حوزه‌هاي معاونت پيش بيني نشده است‌.

طرح‌هاي نيازسنجي آموزشي‌
    انجام طرح‌هاي نيازسنجي آموزشي در گستره مراكز آموزشي فعال‌، شهرستاني‌، استاني و سراسر كشور در خصوص سنجش نيازهاي جامعه به آموزش‌هاي كوتاه مدت‌، بلند مدت‌، پودماني و به ويژه شناسايي زمينه‌هاي جديد آموزشي و ميان رشته‌اي‌.

 تاسيس دانشگاه جهاددانشگاهي با مشاركت يك دانشگاه خارجي
    نيازسنجي‌، بررسي‌، تدوين دوره‌، تاسيس و راه اندازي دانشگاه با مشاركت يك دانشگاه معتبر بين المللي بر اساس مجوز تاسيس دانشگاه غيرانتفاعي غير دولتي و تربيت دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در رشته تكنولوژي اطلاعات يا  IT 

 مستند سازي و اطلاع رساني
    راه‌اندازي سامانه اطلاع رساني معاونت آموزشي، گسترش كمي وكيفي آموزش جهاد با كمك تبليغات، گسترش آموزش با حضور در نمايشگاه‌ها

آموزش ضمن خدمت اعضاي جهاددانشگاهي
    دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت عمومي ـ تخصصي، آموزش‌هاي پودماني، دوره‌هاي بازآموزي و ضمن خدمت، ارائه تسهيلات آموزشي و همايش‌ها، سمينارها، كارگاه‌ها و بازديدهاي علمي

تشكيلات‌
    تشكيلات سازماني معاونت آموزشي شامل  "اداره كل اجرايي آموزشي"، "اداره كل مراكز آموزشي" هر يك با دو اداره‌ در زير مجموعه خود و "دفتر برنامه ريزي و گسترش دوره‌هاي آموزشي به همراه كميته‌هاي تخصصي ـ آموزشي" به عنوان زير مجموعه‌هاي زير نظر معاون آموزشي فعاليت دارند. در حال حاضر معاونت آموزشي داراي 40 پست سازماني است‌.
    همچنين به منظور برنامه‌ريزي‌، سياستگزاري‌، هماهنگي‌، پشتيباني‌، ارائه خدمات آموزشي و نظارت بر مراكز آموزشي‌، معاونت‌هاي آموزشي در واحدها شكل گرفته و تحت نظر معاونت آموزشي دفتر مركزي انجام وظيفه مي‌نمايند.
    ضمناً دبيرخانه‌هاي شوراي تسهيلات آموزشي و كميسيون مركزي ارتقاء كه به ترتيب رسيدگي و انتظام امور ارتقاي تحصيلات تكميلي و ارزيابي و بررسي صلاحيّت علمي اعضاي هيأت علمي جهاد دانشگاهي را به عهده دارند، در معاونت آموزشي مستقّر مي‌باشند.
   


معاونت آموزشي

تلفن

نمابر

 

معاون آموزشي

دكترمحمدحسين ايماني‌

66971354-5

66971359

 

مديركل امور آموزشي

علي اكبر سليماني

66971354-5

 

مديركل دفترنيازسنجي
و پروژه يابي آموزشي

محمد كيا

66971357

 

مدير كل دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزش

عطاا. . . رباني

66491135
66491221

 

مدير كل نظارت و گسترش مراكز آموزشي

عارف آقا صفري

66971354-5

 

عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد