١٥:٠٣ ٠٥/٠١/١٤٠٢
اخبار ديگر رسانه ها
25 بهمن آخرين مهلت ارسال فرآيندهاي آموزشي به جشنواره شهيد مطهري دانشگاه علوم پزشكي تهران
مهلت ارسال فرآيندهاي آموزشي به جشنواره شهيد مطهري دانشگاه علوم پزشکي تهران تا 25 بهمن ماه ادامه دارد.
به گزارش سرويس صنفي آموزشي ايسنا - منطقه علوم پزشکي تهران، اعضاي هيات علمي و گروه‌هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران بايد فرآيندهاي آموزشي نوآورانه خود را حداكثر تا 25 بهمن ماه براي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه ارسال كنند.
گفتني است، فرآيندهاي برتر براي معرفي به جشنواره آموزشي دانشگاه انتخاب شده و برترين آنها جهت شركت در جشنواره كشوري ارسال خواهند شد.
٠٨:٣٧ ٠٧/١١/١٣٨٨
عناوين اصلي
معرفي جهاد دانشگاهي
تشکيلات جهاد دانشگاهي
اخبار جهاد دانشگاهي
انتشارات
اعضاء
نام کاربر
رمز عبور
نظر خواهي
کدامیک از فعالیت های جهاددانشگاهی در پیشبرد توسعه همه جانبه کشور موثرتر می باشند؟تمامي حقوق متعلق به جهاد دانشگاهي مي باشد